Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TomoWELD — Wynik w skrócie

Project ID: 315213
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł

Nowy system do inspekcji zgrzein w elektrowniach jądrowych

Dzięki pracom konsorcjum korzystającego ze środków unijnych udoskonalono nieniszczącą inspekcję zgrzein w rurach elektrowni jądrowych.
Nowy system do inspekcji zgrzein w elektrowniach jądrowych
Do budowy rurociągów w elektrowniach jądrowych i przemyśle petrochemicznym często wykorzystuje się stal austenityczną ze względu na jej wysoką odporność na korozję i pękanie. Rurociągi buduje się najczęściej, spawając ze sobą odcinki rur. W zgrzeinach mogą jednak powstawać defekty trudne do wykrycia podczas inspekcji, a ich efektem mogą być uszkodzenia mechaniczne w przypadku zmęczenia materiału.

Celem projektu TOMOWELD (Development of quantitative radiographic tomography technology for the in-situ inspection of welded austenitic safety critical pipework in the nuclear power generation and petrochemical industries) było opracowanie przenośnego systemu tomografii rentgenowskiej, umożliwiającego dokładną inspekcję zgrzein w stali austenitycznej z czułością wymaganą w branży jądrowej.

Obecnie do inspekcji zgrzein stali austenitycznej stosuje się przede wszystkim techniki ultradźwiękowe. Jednak ze względu na strukturę wewnętrzną materiału, powodującą rozpraszanie wiązki ultradźwięków, pomiary wielkości i położenia defektów są trudne i nieprecyzyjne. Dlatego stosuje się też techniki radiograficzne, choć ich wadą jest długi czas naświetlania oraz ograniczone informacje dotyczące wyników inspekcji.

Zastosowanie przez partnerów projektu tomografii rentgenowskiej pozwoliło przezwyciężyć ograniczenia aktualnie używanych technik inspekcji dzięki uzyskaniu trójwymiarowych informacji o strukturze wewnętrznej zgrzein. Dzięki temu możliwa jest szczegółowa analiza przekrojowa i wymiarowanie defektów. Nowy detektor pozwala na określenie wartości progowych energii promieniowania rentgenowskiego w celu uzyskania optymalnego zakresu energii i zmniejszenia efektu rozpraszania wiązki.

Projekt TOMOWELD umożliwił bardziej dokładną ocenę integralności zgrzein stali austenitycznej w elektrowniach jądrowych dzięki precyzyjnemu wymiarowaniu i charakterystyce krytycznych defektów. Zgromadzone dane dotyczące stanu ważnych sieci rurociągowych pozwolą na określanie priorytetu prac konserwacyjnych oraz skrócenie czasu potrzebnego do serwisowania rur, przyczyniając się tym samym do obniżenia kosztów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zgrzeiny, elektrownia jądrowa, stal austenityczna, TOMOWELD, ilościowa tomografia radiograficzna, tomografia rentgenowska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę