Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mechanizmy infekcji w przypadku grzybiczej zarazy ryżu

Zaraza ryżu wywoływana jest przez M. oryzae z typu grzybów workowatych, i jest jedną z najbardziej poważnych chorób dotykających na całym świecie ryż, a także pszenicę, proso afrykańskie czy kukurydzę. Jako że M. oryzae może zainfekować zarówno liście, jak i korzeń danej rośliny, stanowi patosystem idealnie nadający się do badań nad mechanizmami dotyczącymi poszczególnych organów odpowiedzialnych za zajmowanie liści i korzeni ryżu przez kolonie grzybów.
Mechanizmy infekcji w przypadku grzybiczej zarazy ryżu
Celem finansowanego ze środków unijnych projektu RICEBLAST-NETWORKS (Post-transcriptional networks regulating organ-specific and general infection mechanisms in the rice blast fungus) było poszerzenie wiedzy na temat posttranskrypcyjnych sieci, regulujących ogólne procesy chorobowe oraz te zachodzące w poszczególnych organach.

Naukowcy badali ekspresję wcześniej indukowanych genów w trakcie wzrostu rośliny, aby określić, które geny brały udział w adaptacji grzyba do środowiska rośliny. Pozwoliło to naukowcom na identyfikację globalnych zmian w transkryptomach grzyba i rośliny, wynikających z rozpoznania poszczególnych organów rośliny i ich reakcji oraz wpływu czasu na ekspresję genu.

Liście i korzenie ryżu zainfekowane dzikim szczepem M. oryzae zostały wykorzystane do przeprowadzenia eksperymentów głębokiego sekwencjonowania, umożliwiających naukowcom prześledzenie zmian zachodzących w organizmie grzyba oraz rośliny-żywiciela. Przeprowadzono również eksperymenty metodą dwuetapowego oczyszczania z wykorzystaniem białka Exportin-5 (EXP5) oznakowanego tagiem białka hemaglutyniny (HA-FLAG) w celu identyfikacji białek i nici RNA, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z EXP-5.

Aby uzyskać wgląd w mechanizmy poliadenylacji i umiejscawiania nukleotydów poli(A) w M. oryzae, naukowcy użyli nowej metody sekwencjonowania całego genomu w celu kompleksowego zmapowania miejsc w organizmie M. oryzae, w których zachodzi poliadenylacja. Pozwoliło to naukowcom na określenie dodatkowych komponentów białkowych i odkrycie alternatywnych sygnałów poliadenylacji w genach M. oryzae.

Aktualnie istnieje duża luka w naszej wiedzy na temat Exp5-zależnych materiałów obecnych w grzybach nitkowatych, a także mało wiemy o mechanizmach posttranskrypcyjnych, regulujących grzybicze infekcje roślin. Zatem charakterystyka funkcjonalna EXP5, białka Rbp35 wiążącego RNA, jak również mapowania miejsc nukleotydów poli(A) w całym genomie poszerzą wiedzę z zakresu nowych mechanizmów regulujących obecność elementów cis w matrycowym RNA (mRNA).

Projekt RICEBLAST-NETWORKS pomoże naukowcom zrozumieć procesy związane z grzybem M. oryzae, tym samym wspierając rozwój skutecznych i trwałych strategii zwalczania tej wyniszczającej choroby. Otworzy to również nowe perspektywy dla badań nad lokalną kontrolą translacji białek, odgrywających dużą rolę w inwazji M. oryzae na rośliny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Grzyby z typu workowców, Magnaporthe oryzae, patosystem, RICEBLAST-NETWORKS, EXP5, HA-FLAG, poliadenylacja, poli(A), mechanizmy posttranskrypcyjne, Rbp35, matrycowy RNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę