Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odkryto nieznane powiązania w Europie epoki brązu

Nowe badania skarbów zawierających metale i obiektów z epoki brązu, pochodzących z czterech różnych lokalizacji w Europie ukazały intrygujące historyczne połączenia oraz nieznaną wcześniej dynamikę społeczną.
Odkryto nieznane powiązania w Europie epoki brązu
Skarby zawierające metale oraz depozyty wotywne datowane na późną epokę brązu, tj. na lata 1300–800 p.n.e. mogą być źródłem ważnych informacji o tym, jak społeczeństwa europejskie i społeczności wchodziły wówczas w interakcje. W ramach finansowanego przez UE projektu ALBIMEH (Atlantic Late Bronze Age Interaction through Metal Hoards) badano te interakcje w celu zidentyfikowania podobieństw i różnic kulturowych.

Zasięg geograficzny projektu obejmował głównie obszary będące pod wpływem handlu morskiego we Francji, Portugalii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. Aby osiągnąć cel, zespół pracujący nad projektem przeanalizował i zaktualizował wszystkie dostępne spisy skarbów i poszczególnych znalezisk na tych obszarach, łącznie ze spisami muzealnymi, uniwersyteckimi i różnymi archiwami.

Zespół korzystał z technologii fluorescencji rentgenowskiej do określenia składu pierwiastkowego próbek z różnych obszarów, głównie w celu zbadania starożytnych stopów miedzi. Dzięki temu, biorąc pod uwagę znaczne różnice ilości i rozmiaru skarbów w czterech badanych obszarach, ustalono, w jaki sposób powiązane były różne obszary i w jakie wchodziły ze sobą interakcje.

Jednym z odkryć było na przykład zaobserwowanie znacznego wpływu obecności fenickiej po atlantyckiej stronie półwyspu Iberyjskiego na produkcję metalu, handel nim oraz jego wykorzystanie.

Wyniki projektu przedstawiono podczas kilku globalnych konferencji i przyczyniły się one do stworzenia nowej, cennej, ponadnarodowej bazy danych analiz składu chemicznego w obszarze atlantyckim. To dogłębne, globalne podejście wykorzystujące najnowocześniejsze technologie rzuciło nowe światło na historyczne połączenia w Europie oraz z sąsiadami spoza kontynentu. Zebrane informacje mogą być bardzo przydatne dla naukowców, archeologów i historyków w celu określenia dokładniejszych osi czasu i powiązań handlowych w historii Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Epoka brązu, skarby zawierające metale, ALBIMEH, Europa atlantycka, fluorescencja rentgenowska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę