Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wymiana naukowa w badaniach nad ćwiczeniami fizycznymi

Zespół z UE zorganizował wymiany między badaczami z Europy, Australii i Nowej Zelandii. Prace badawcze dotyczyły nowych metod oceny żywienia i ćwiczeń fizycznych z użyciem noszonego na szyi urządzenia pomiarowego.
Wymiana naukowa w badaniach nad ćwiczeniami fizycznymi
Wymiany badawcze z instytucjami spoza Unii Europejskiej przynoszą jej ogromne korzyści. Takie programy sprzyjają długoterminowej współpracy międzynarodowej, dzieleniu się wiedzą ekspercką i uczeniu się od siebie nawzajem.

W ramach finansowanego przez UE projektu PANAMA (Physical activity & nutrition: Advancing measurement & impact assessment) zorganizowano taką właśnie wymianę między instytucjami europejskimi a dwoma uniwersytetami: jednym z Australii i jednym z Nowej Zelandii. Badania dotyczyły żywienia i ćwiczeń fizycznych, a jeden z zespołów opracował nowe technologie pomiarowe. Grupa ta opracowała też nowe modele do symulacji, aby ocenić wpływ interwencji na zdrowie publiczne. W ten sposób zebrano portfolio niedrogich lecz wartościowych interwencji.

Badacze opracowali nowe metody mierzenia poboru substancji odżywczych i aktywności fizycznej, które nie wymagają wysiłku ze strony użytkownika. System obejmuje małą, wbudowaną kamerę i urządzenie wyczuwające ruch, noszone na szyi.

Następnie grupa rozbudowała istniejące modele do przewidywania wpływu interwencji w dietę na zdrowie publiczne i żywienie. Badania prowadzono w Australii, Europie i Nowej Zelandii.

Badacze przyjęli również australijską metodę oceny ekonomicznej, którą zastosowali w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W czasie realizacji projektu PANAMA zorganizowano 43 wymiany naukowe, obejmujące łącznie 57 badaczo-miesięcy. Trwały one średnio 40 dni. Prace zaowocowały 14 artykułami naukowymi, 10 wnioskami o dofinansowanie badań i 24 uczestnictwami w konferencjach.

Współpraca w ramach projektu przełożyła się na nowe metody pomiaru parametrów odżywiania i aktywności, co pomoże udoskonalić programy na rzecz zdrowia publicznego w krajach uczestniczących.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ćwiczenia, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie publiczne, dieta
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę