Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roboty do towarzystwa dla osób starszych

Jakość życia starzejącego się społeczeństwa europejskiego może w przyszłości ulec znaczącej poprawie za sprawą nowej platformy internetowej dla osób starszych, a docelowo również planu budowy interaktywnych robotów uzupełniających tę platformę.
Roboty do towarzystwa dla osób starszych
Cała Europa stoi w obliczu poważnych wyzwań społecznych i ekonomicznych związanych z długością życia sięgającą już 80 lat, a tym samym ogromnym wzrostem liczby osób starszych. W ramach finansowanego przez UE projektu SOCIALROBOT (SocialRobot) zajęto się badaniem możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do wspomagania aktywnego i zdrowego życia osób starszych. Aby zrealizować wyznaczone cele, zajęto się promowaniem transferu wiedzy i budowaniem synergii między badaniami akademickimi i przemysłowymi.

Jednym z priorytetów projektu było zintegrowanie najnowocześniejszych technologii robotycznych ze społecznościami i usługami wirtualnej opieki socjalnej w celu zwiększania samodzielności i poprawiania jakości życia. Zdefiniowano wymagania związane z różnymi aspektami starzenia się, takimi jak ograniczenie funkcji poznawczych lub mobilności, i wspomagano rozwój wirtualnego wsparcia z wykorzystaniem robotów sterowanych przez członków rodziny, przyjaciół czy sąsiadów. Poza ustaleniem potrzeb osób starszych i opracowaniem sieci społecznościowej i platformy obsługi robotów socjalnych zajęto się również analizą behawioralną mającą na celu adaptację relacji i kontekstów społecznych osób starszych.

Partnerzy projektu SOCIALROBOT opracowali następnie platformę SocialRobot, definiując niezbędną architekturę i inne aspekty projektowe systemu. Przetestowano usługi informacyjno-komunikacyjne platformy, obejmujące między innymi opiekę, monitorowanie samopoczucia i mobilności oraz porady. Projekt koncepcyjny został w ten sposób przygotowany do wprowadzenia na rynek robotów socjalnych, a jeden z partnerów rozpoczął już budowanie fizycznych prototypów robotów do pomocy osobom starszym.

Prace projektu przyniosły konkretne i wartościowe wyniki, które prezentowano podczas konferencji i warsztatów oraz w licznych publikacjach. Kilka zaproponowanych rozwiązań i innowacji zastosowano w nowych platformach internetowych, a przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłu wyrazili zainteresowanie dalszym rozwijaniem wyników. Wszystko to powinno przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych i wspomóc europejskie przygotowania do życia w szybko starzejącym się społeczeństwie. Platformę SocialRobot wykorzystano jako podstawę nowego projektu GROWMEUP realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Roboty, SOCIALROBOT, osoby starsze, starzenie się, jakość życia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę