Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STOM — Wynik w skrócie

Project ID: 606010
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Włochy
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowe rozwiązania oprogramowania oparte na technologii semantycznej

Najnowsze badania w zakresie technologii semantycznej umożliwiły opracowanie i wypromowanie zaawansowanego narzędzia adnotacji wspomagającego funkcjonowanie bibliotek cyfrowych. Stworzono też nowatorskie oprogramowanie do wydajniejszego i skuteczniejszego organizowania wydarzeń firmowych i rozrywkowych.
Nowe rozwiązania oprogramowania oparte na technologii semantycznej
W ramach zakończonego kilka lat temu projektu SEMLIB (Semantic tools for digital libraries) finansowanego przez UE pomyślnie opracowano nowatorskie rozwiązania programowe ułatwiające przeszukiwanie bibliotek cyfrowych i zwiększające ich wydajność. Z wyników tego projektu trzeba wyróżnić dwa narzędzia pomagające w przezwyciężaniu problemów z wydajnością i wąskimi gardłami obliczeniowymi podczas wyszukiwania.

Jednym z narzędzi jest system adnotacji sieciowych, który umożliwia użytkownikom opisywanie stron internetowych i łączenie takich przypisów z innymi stronami lub obiektami w sieci. Jest to idealne rozwiązanie do projektów grupowych i pokazywania połączeń między pozornie niepowiązanymi obiektami.

Drugie narzędzie to system rekomendacji na podstawie danych powiązanych, który wykorzystuje technologie semantyczne do polecania użytkownikom podobnych treści dodatkowych.

Prace rozpoczętego na początku 2016 r. projektu STOM (SemLib to Market) finansowanego przez UE pozwoliły poczynić kolejny krok w tych przełomowych badaniach poprzez zastosowanie wyników poprzedniego projektu w dwóch nowych platformach komercyjnych: Pundit i EventPlace.

Dzięki zastosowaniu technologii sieci semantycznej w połączeniu ze spójnym i eleganckim interfejsem użytkownika platforma Pundit stanowi zaawansowane narzędzie adnotacji sieciowych, umożliwiające łatwe zaznaczanie, komentowanie i tworzenie adnotacji semantycznych na fragmentach tekstu dowolnej strony internetowej.

Z kolei EventPlace to pełne rozwiązanie usługowe do obsługi wydarzeń, które pozwala skuteczniej gromadzić, łączyć i angażować uczestników, a jednocześnie tworzyć lepsze materiały i zwiększać zadowolenie. Dzięki funkcjom dopasowanym do wymagań wszelkiego rodzaju wydarzeń, od małych po największe i od publicznych po firmowe, platforma obsługuje potrzeby marketingowe organizatorów wydarzeń na wszystkich etapach cyklu życia wydarzenia: przed, po i w trakcie.

Realizując wyznaczone cele projektu STOM, przeanalizowano scenariusze zastosowań biznesowych, które ujawniły ogromny potencjał tych dwóch produktów na rynkach B2B i B2C. Oba produkty opublikowano początkowo w wersjach demonstracyjnych, co pozwoliło je dopracować do potrzeb rynku i analizować sposoby ich wykorzystywania.

Partnerzy projektu zaktualizowali następnie stronę internetową projektu i rozpoczęli promowanie nowych produktów różnymi kanałami internetowymi oraz na wydarzeniach i konferencjach. Zidentyfikowano segmenty użytkowników docelowych — w przypadku platformy Pundit są to pracownicy naukowi, specjaliści (m.in. dziennikarze, prawnicy i lekarze) oraz studenci i wykładowcy, natomiast platforma EventPlace kierowana jest do organizatorów wydarzeń.

Stworzone na bazie osiągnięć projektu STOM produkty Pundit i EventPlace mają doskonałą okazję do zajęcia ważnej pozycji na rynku oprogramowania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia semantyczna, biblioteki cyfrowe, adnotacje, STOM, wydarzenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę