Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kolejny krok w kierunku ksenotransplantacji narządów

Z powodu ograniczonej dostępności narządów od dawców każdego roku umiera na świecie ponad 5000 osób. Oczekuje się, że starzenie się populacji dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na narządy od dawców, dlatego należy rozwiązać problem tych niedoborów.
Kolejny krok w kierunku ksenotransplantacji narządów
Ksenotransplantacja narządów polega na uzyskaniu narządu do przeszczepu, np. serca lub wątroby, od osobnika innego gatunku. Jednakże próby uzyskania odpowiednio zmodyfikowanych genetycznie świń i nowych terapii immunosupresyjnych zakończyły się niepowodzeniem. Niezgodności molekularne między gatunkami są przyczyną silnej reakcji odpornościowej na przeszczepiony narząd i spontanicznej koagulacji krwi.

Niedawno pojawiła się nadzieja na zmianę tej sytuacji, ponieważ uczeni udowodnili możliwość wyhodowania zwierząt będących chimerami międzygatunkowymi, np. chimer mysz-szczur, w procesie międzygatunkowej komplementacji zarodka. Proces ten polega na edycji genomu zygoty, po czym wstrzykiwane są do zarodka zdolne do tworzenia chimer pluripotencjalne komórki macierzyste (PSC). W tym przypadku edytowano genom myszy i wstrzykiwano do ich zarodków PSC szczura. Chimeryzm to stan, w którym jeden organizm zawiera tkanki z genami innego organizmu.

W ramach projektu INTEREXT (Interspecies endotheliarization for organ xenotransplantation) naukowcy przedstawili przełomowy dowód na możliwość uzyskania chimer mysz-szczur. Początkowo uzyskali wysokiej jakości zdolne do tworzenia chimer linie komórek szczura, izolując 11 linii embrionalnych komórek macierzystych (ES) szczura i trzy indukowane PSC. Zostały one wstrzyknięte do zarodka myszy. Badacze z powodzeniem uzyskali 8 międzygatunkowych chimer mysz-szczur. Żadna z tych myszy nie miała układu naczyniowego w pełni zbudowanego z komórek szczura.

Przyszłość ksenotransplantacji narządów zależy od możliwości uzyskania chimer międzygatunkowych, u których chimeryzm ograniczałby się do określonego typu tkanek, np. do układu naczyniowego. Jeśli uda się to osiągnąć, naukowcy mogliby hodować narządy człowieka w modelach dużych zwierząt, np. świń. W ten sposób można byłoby leczyć takie choroby, jak kardiomiopatia przerostowa lub cukrzyca, w sposób spersonalizowany. Badanie INTEREXT przenosi nas o krok bliżej do urzeczywistnienia tego projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ksenotransplantacja narządów, chimera międzygatunkowa, międzygatunkowa komplementacja zarodka, PSC, INTEREXT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę