Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Brazylijskie doświadczenia z niewolnictwem

W następstwie niedawnych wydarzeń naukowcy z UE zbadali brazylijskie dyskursy dotyczące niewolnictwa. Ustalili oni, że temat ten powraca w polityce brazylijskiej, choć nowe inicjatywy faworyzują ludność białą pod względem ekonomicznym.
Brazylijskie doświadczenia z niewolnictwem
Niedawno archeolodzy odkryli doki w Rio de Janeiro (Brazylia), które były używane do handlu niewolnikami. Wkrótce potem nowo powstała Organizacja Dziedzictwa Afrykańskiego dodatkowo pobudziła debatę na temat niewolnictwa w Brazylii.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SLAVHERIT (Breaking the silence: Archaeological discoveries and the making of public slave heritage in Rio de Janeiro) badano etnograficzne aspekty niewolnictwa. Zespół pokazał, w jaki sposób pamięć niewolnictwa powraca do publicznej debaty w Brazylii. W interdyscyplinarnym przedsięwzięciu połączono badania antropologiczne, historyczne, literackie i polityczne.

Do najważniejszych działań przeprowadzonych w projekcie SLAVHERIT należą dwa szeroko zakrojone programy delegacji naukowych. Pierwszy z nich realizowany był na jednej z uczelni w Rio i dotyczył szkoleń, badań bibliograficznych i prac terenowych. Drugi prowadzony był na Kings College London przez okres jednego roku, a jego celem były dalsze szkolenia oraz działania informacyjne. Owocem prac jest pięć ukończonych recenzowanych artykułów, trzy rozdziały książkowe oraz film dokumentalny.

Pierwszy z trzech najważniejszych wniosków dotyczył tego, że założenie Organizacji Dziedzictwa Afrykańskiego nie było wyłącznie efektem odkrycia doków w Rio. Jest ona elementem długofalowej zmiany w polityce brazylijskiej. Uczestnicy projektu stwierdzili, że Organizacja ma pod wieloma względami charakter rewolucyjny.

Uczeni przedstawili także pewne wątpliwości związane z Organizacją. Po pierwsze, realizacja programu zbiegła się z renowacją śródmieścia przeprowadzoną w związku z dużymi wydarzeniami sportowymi. Choć prace modernizacyjne przyczyniły się do poprawy stanu dziedzictwa afro-brazylijskiego, ich skutkiem były przesiedlenia czarnej ludności. Organizacja faworyzuje pamięć kulturową mającą potencjał w zakresie zysków. Ponadto, z przyczyn ekonomicznych proces odkrywania czarnego dziedzictwa realizowany jest głównie przez białą ludność.

Zespół uznał też, że nie ma rzeczywistego konfliktu między ideałami wielokulturowości a mieszaniem ras. Koncepcje te wzmacniają się wzajemnie.

Przeprowadzona w projekcie SLAVHERIT analiza kulturowego znaczenia powstania Organizacji Dziedzictwa Afrykańskiego ukazała aktualne podejście do problematyki rasowej w Brazylii. Prace te mogą zostać wykorzystane przez prawodawców.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Niewolnictwo, Brazylia, Organizacja Dziedzictwa Afrykańskiego, SLAVHERIT, dziedzictwo niewolnictwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę