Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUCARBON — Wynik w skrócie

Project ID: 284500
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Przemysł kosmiczny, Badania podstawowe, Przemysł

Europejskie włókna węglowe i materiały impregnowane dla przemysłu kosmicznego

Naukowcy z UE opracowali włókna węglowe o wysokim module sprężystości i odpowiednie materiały do prepegów przeznaczone do zastosowań kosmicznych.
Europejskie włókna węglowe i materiały impregnowane dla przemysłu kosmicznego
Materiały do przemysłu kosmicznego oraz technologiczne know-how są obecnie dostarczane przez firmy spoza Europy, stąd też istnieje potrzeba utworzenia zakładu produkcyjnego należącego do europejskich właścicieli.

W ramach projektu EUCARBON (European space qualified carbon fibres and pre-impregnated based materials), naukowcy postanowili zmniejszyć zapotrzebowanie na zagraniczne produkty oraz ograniczyć ryzyko przyszłych misji, opracowując odpowiednią technologię w Europie.

Naukowcy opracowali włókna węglowe o wysokim module sprężystości i odpowiednie materiały do prepegów przeznaczone do podsystemów satelitarnych. Prepegi musiały zostać ocenione na podstawie modyfikacji żywicy przy pomocy nanorurek węglowych, aby poprawić ich przewodność cieplną i elektryczną.

Włókna węglowe o wysokim module sprężystości uzyskano na poziomie półprzemysłowym w europejskich zakładach produkcyjnych. Ponadto, opracowano prekursor włókien węglowych o ultrawysokim module sprężystości.

Zespół stworzył także odpowiednie prepegi zawierające zatwierdzone do zastosowań kosmicznych włókna węglowe, a także z powodzeniem dokonał impregnacji europejskich włókien węglowych o wysokim module sprężystości. Testy dowiodły, że materiały te spełniają kluczowe wymagania dotyczące zastosowań kosmicznych, takie jak wygrzewanie wahadłowe, odgazowywanie oraz utrzymanie odpowiednich parametrów mechanicznych w niskich temperaturach.

Równocześnie w projekcie EUCARBON opracowano odpowiedni proces wytwarzania prepegów z nanorurkami węglowymi. Określono też korelacje między funkcjonalnościami powierzchni nanorurek węglowych, współczynnikami ładowania oraz różnymi technikami dyspersji a kinetyką utwardzania, reologią, dyspersją i dystrybucją. W efekcie dokładnie przeanalizowano ich wpływ na proces impregnacji oraz ostateczne właściwości kompozytów.

Na bazie prepegów zawierających włókna węglowe o wysokim module sprężystości zaprojektowano i zbudowano dwa demonstracyjne komponenty kosmiczne. Pierwszy z nich to przypominający rurkę pręt, a drugi to sub-reflektor anteny. Oba podzespoły uzyskały w testach materiałowych wyniki zgodne z oczekiwaniami i mogą być wytwarzane w skali przemysłowej.

Osiągnięcia projektu EUCARBON nie ograniczają się do materiałów na prepegi przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Stworzenie infrastruktury przemysłowej jest również ważnym krokiem w kierunku założenia europejskiej sieci w dziedzinie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym o wysokiej wytrzymałości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Włókna węglowe, materiały impregnowane, zastosowania kosmiczne, EUCARBON, nanorurki węglowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę