Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe strategie z zakresu katalizy organicznej

Możliwość tworzenia i modyfikowania małych cząsteczek organicznych ma podstawowe znaczenie dla zastosowań, takich jak odkrywanie leków czy poszukiwanie nowych materiałów. Naukowcy opracowali nowe strategie umożliwiające tworzenie zupełnie nowych związków o przydatnych właściwościach.
Nowe strategie z zakresu katalizy organicznej
Opracowanie nowych katalizatorów często pozwala na uzyskanie wcześniej niemożliwych związków, mogących posiadać wyjątkowe właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Badanie mechanizmów katalitycznych prowadzi do odkrycia nowych sposobów oddziaływania i reagowania cząsteczek.

Celem projektu REMOTECAT (Asymmetric organocatalysts for remote functionalization strategies), finansowanego ze środków UE, było opracowanie nowych katalizatorów organicznych umożliwiających tworzenie nowych związków o niezwykłych właściwościach fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Uczeni przygotowali serię eksperymentów służących do uzyskania nowych i udoskonalonych katalizatorów organicznych.

W projekcie REMOTECAT przeprowadzono szereg reakcji chemicznych z wykorzystaniem aminokatalizy i katalizy synergistycznej. Na podstawie tych licznych doświadczeń uczeni wykazali, że kataliza synergistyczna, na przykład polegająca na połączeniu aminokatalizy z katalizą wykorzystującą metale przejściowe, jest bardzo skuteczną metodą katalityczną.

Naukowcy dowiedli, że synergistyczne oddziaływanie dwóch cykli katalitycznych usprawnia istniejące reakcje, często poprzez tłumienie reakcji ubocznych i poprawę kontroli chemicznych stanów pośrednich.

Katalizatory uzyskane w projekcie REMOTECAT umożliwią powstanie wielu nowych niezwykłych związków oraz pomogą w syntezie naturalnych produktów i cząsteczek bioaktywnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Katalizatory organiczne, REMOTECAT, aminokataliza, kataliza synergistyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę