Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DUALNANOTHER Wynik w skrócie

Project ID: 626471
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Nanotechnologia w hipotermicznym zwalczaniu raka

Służba zdrowia to obszar, w którym nanotechnologia może przynieść rewolucyjne ulepszenia. Uczestnicy europejskiego projektu badali możliwość zastosowania nanotechnologii do hipotermicznego zwalczania raka.
Nanotechnologia w hipotermicznym zwalczaniu raka
Zastosowania terapeutyczne nanocząstek metalicznych i magnetycznych już teraz są ważnym aspektem nanoterapii przeciwnowotworowej. Dzięki wzbudzeniu przez zdalne źródło energii, generują one ciepło, niszcząc komórki nowotworowe bez uszkadzania zdrowych tkanek.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu DUALNANOTHER (Dual cancer nanotherapies combining magnetic and plasmonic hyperthermia) badali mechanizmy hipertermicznych terapii przeciwnowotworowych, bazujących na aktywacji nanomateriałów umieszczonych w komórkach nowotworowych. Główny nacisk położono na zbadanie wpływu zamknięcia we wnętrzu komórki na możliwość generowania ciepła oraz na potencjalną synergię między magnetyczną a plazmoniczną hipertermią.

Umieszczenie nanomateriałów w kompartmencie endosomalnym skutkuje modyfikacją ich lokalnej organizacji i wyzwoleniem ciepła. Naukowcy odkryli, że warunki wewnątrzkomórkowe systematycznie zmniejszają wydajność grzania nanocząstek magnetycznych. Jednakże to samo otoczenie wewnątrzkomórkowe może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać fototermalną wydajność nanocząstek plazmonicznych, w zależności od ich rozmiaru i wzbudzenia laserowego.

Wypadkową wydajność hipertermii magnetycznej i plazmonicznej zbadano w roztworze, w komórkowych modelach in vitro oraz w modelach guza in vivo. Ich jednoczesne zastosowanie przy użyciu innowacyjnych platform magneto-plazmonicznych oraz nanokostek tlenku żelaza zwiększa lokalne dostarczanie ciepła przy bardzo małych dawkach terapeutycznych. Zastosowanie tej podwójnej terapii okazało się bardzo skuteczne i umożliwiło całkowite zniszczenie guzów litych u myszy.

Wyniki projektu DUALNANOTHER zwiększyły wiedzę na temat fizycznych mechanizmów działania terapii bazujących na nanocząstkach oraz ich skuteczność. Odkrycia te powinny utorować drogę nowym terapeutycznym narzędziom przeciwnowotworowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hipotermiczne zwalczanie raka, nanocząstki, DUALNANOTHER, magnetyczny, hipertermia, plazmonowy
Numer rekordu: 190981 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-01
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę