Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody syntezy chemicznej

Osiągalne struktury syntetycznych leków i innych produktów farmaceutycznych często są często ograniczone przez możliwości tradycyjnych metod syntezy. Aby przezwyciężyć to ograniczenie i syntetyzować nowatorskie substancje, badacze europejscy opracowali nową metodologię funkcjonalizacji.
Nowe metody syntezy chemicznej
Małe cząsteczki organiczne pełnią w reakcjach chemicznych funkcję katalizatorów. Najnowsze strategie syntezy wykorzystują synergiczne oddziaływanie wielu katalizatorów do aktywowania składników reakcji i wspomagania tworzenia nowych wiązań. W wielu przypadkach pozwala to dokonywać transformacji nieosiągalnych przy użyciu tylko jednego katalizatora.

Docelowo chemicy dążą do funkcjonalizacji wiązań między węglem a wodorem, aby mieć możliwość budowania złożonych cząsteczek z prostych i zwykle obojętnych elementów składowych. W tym kontekście podjęto prace finansowanego przez UE projektu SYNCAT (Development of a synergistic catalysis protocol for the enantioselective functionalisation of aldehydes) mające na celu rozwijanie wszechstronnej metodologii syntezy, która pozwoliłaby uzyskiwać struktury uprzywilejowane.

Naukowcy połączyli katalizę fotoredoks z organokatalizą, aby opracować metodę bezpośredniego arylowania allilowych wiązań węgiel-wodór. Opracowana transformacja jest odporna na dodawanie różnorodnych grup funkcjonalnych i może być stosowana do substratów złożonych. Aby poszerzyć zakres zastosowań reakcji funkcjonalizacji wiązań węgiel-wodór, do procesu dołączono katalizator z grupy metali przejściowych. W wyniku katalizy w obecności palladu wygenerowano różnorodne substraty, których uzyskanie w klasycznych warunkach reakcji zostałoby uznane za korzystne.

Pomyślne zastosowanie katalizy fotoredoks w trudnych dotychczas do uzyskania transformacjach może mieć ogromne znaczenie dla procesów syntezy wielu cząsteczek istotnych dla przemysłu farmaceutycznego. Nowa metoda będzie też stanowić punkt wyjścia dla opracowywania dalszych nowatorskich transformacji w dziedzinie chemii syntetycznej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Katalizator, reakcja chemiczna, SYNCAT, wiązanie węgiel-wodór
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę