Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmierzona odpowiedź na ból

Uczucie bólu ostrzega nas o zbliżającym się niebezpieczeństwa i uszkodzeniu ciała, ale zdolność modulacji bólu różni się u poszczególnych osób. Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał bodźce sensoryczne i poziom odczuwania bólu, aby zrozumieć przyczyny różnic osobniczych w modulacji bólu.
Zmierzona odpowiedź na ból
Badanie MODULATORY CAPACITY (Modulatory capacity: Understanding individual differences in the relationship between sensory input and pain perception) rozpoczęto w celu opracowania nowych, opartych na czynności mózgu i zachowaniu metod pomiaru oraz określenia czynników odpowiadających za różnice w poziomie modulacji bólu u różnych osób. Ten cel realizowano w ramach trzech głównych projektów.

Dane zebrano przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych ilościowych badań sensorycznych, ankiet i metod pomiaru poznawczej i emocjonalnej modulacji bólu u 69 uczestników badania. Dodatkowo badacze zgromadzili dane uzyskane na podstawie skanów funkcjonalnych z badań obrazowania rezonansu magnetycznego przeprowadzanych w stanie spoczynku i podczas bólu na 40 z tych uczestników. Wyniki wykazały indywidualne różnice w odpowiedzi sensorycznej i emocjonalnej, a także połączenia pomiędzy zstępującymi obwodami modulatorowymi mózgu.

Naukowcy badali również wpływ płci i tożsamości płciowej na udział w badaniu, aby wykluczyć błąd raportowania lub selektywne pobieranie próbek. Jest to istotne, ponieważ wpływa na określanie uogólnienia odpowiedzi na ból w obrębie grup przydzielonych według płci i tożsamości płciowej. Dane pochodzące od 137 uczestników wykazały prawdopodobieństwo błędu wynikającego z różnic płci w badaniach odpowiedzi na ból.

W ramach trzeciego projektu naukowcy badali neuronowe odpowiedzi na ból u osób urodzonych z wrodzoną niewrażliwością na ból. Co ciekawe, ich neuronowa odpowiedź "matrycy bólu" była taka sama jak u osób zdrowych, co podkreśla konieczność znalezienia lepszych markerów neuroobrazowania bólu.

Wyniki badania zaprezentowano na wielu międzynarodowych spotkaniach, na forach publicznych oraz w środkach masowego przekazu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem są skryptów.

Badacze z zespołu projektu MODULATORY CAPACITY scharakteryzowali mechanizmy neuronowe uczestniczące w odpowiedzi na ból i badali rolę potencjalnych znaczników mózgowych i behawioralnych w modulacji bólu. Przyszłe wysiłki badawcze skupią się na klinicznych populacjach bólu w celu wykrycia i potwierdzenia nowych markerów o zastosowaniu klinicznym w zakresie emocjonalnej i poznawczej modulacji bólu. Zastosowania obejmują pomiar nasilenia i przewidywanie przewlekłego bólu po zabiegach medycznych, takich jak operacje chirurgiczne.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Odpowiedź na ból, bodźce sensoryczne, odczuwanie bólu, modulacja bólu, MODULATORY CAPACITY
Numer rekordu: 191056 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę