Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmiany paleoklimatu w Europie

Naukowcy z UE zrekonstruowali dawną historię Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO). Uczeni ustalili, że zjawisko to mogło rozpocząć się wraz z końcem epoki lodowej i wpływało na różne regiony w odmienny sposób w konkretnych okresach.
Zmiany paleoklimatu w Europie
NAO to zjawisko pogodowe występujące nieregularnie. Cykl te ma silny wpływ na klimat Europy, a tym samym na jej kulturę i gospodarkę.

W ramach finansowanego przez UE projektu NAOSIPUK (Natural responses to past North Atlantic Oscillations: Southern Iberian peninsula vs. United Kingdom. Analogues for future environmental changes) badano historię NAO, aby umożliwić skuteczne przewidywanie jej przyszłości. Zespół porównał stanowiska w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie, korzystając z różnych geochemicznych, geofizycznych i osadowych wskaźników dawnego klimatu. Stanowiska wybrano ze względu na przeciwne reagowanie na normalne europejskie zmiany klimatyczne wywołane przez NAO.

Uczeni przeanalizowali pięć zapisów kopalnych z holocenu i późnego plejstocenu z południowej Hiszpanii oraz trzy ze Zjednoczonego Królestwa. Przeanalizowano skład organiczny osadów oraz specyficzne dla nich biomarkery. W efekcie określono źródło materii organicznej, zakresy temperatur i zmiany hydrogeologiczne.

Wyniki badania pokazały, że wskaźniki paleośrodowiskowe oparte na biomarkerach są zgodne z wnioskami płynącymi z danych izotopowych zmierzonych w hiszpańskich bagnach. Zgodnie z oczekiwaniami, trendy na dwóch stanowiskach były przeciwne do średnich europejskich, co pomogło zespołowi w oddzieleniu efektów lokalnych od regionalnych.

Naukowcy ustalili, że w późnym holocenie promieniowanie słoneczne i zmiany NAO były głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za ewolucję środowiska. Zespół zidentyfikował nagłe zmiany zachodzące w ubiegłym wieku.

Porównanie stanowisk hiszpańskich i brytyjskich wskazuje na stabilny klimat w środkowym holocenie na średnich szerokościach geograficznych. Dane z Hiszpanii wskazują jednak na raptowne zmiany, do których doszło w okresie od 7000 do 5000 lat temu. Zespół zasugerował, że w tym okresie oscylacja NAO rozpoczęła się lub zwiększyła swoje oddziaływanie.

Opracowany w projekcie NAOSIPUK model klimatu pozwolił na poznanie zależności między południową i północną europejską strefą klimatyczną. Dzięki określeniu sił wpływających na prehistoryczne zmiany klimatyczne badacze będą mogli skuteczniej przewidywać przyszłe zmiany.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oscylacja Północnoatlantycka, klimat, NAOSIPUK, osady, ewolucja środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę