Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zachowania związane ze zdrowiem oraz ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia u młodocianych imigrantów z Etiopii

Zachowania związane ze zdrowiem należą do najważniejszych czynników wpływających na ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, będących wiodącą przyczyną schorzeń i zgonów w krajach rozwijających się. Naukowcy z UE przeanalizowali związane z pochodzeniem etnicznym/rasowym różnice dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej oraz czynniki wpływające na zachowania związane ze zdrowiem w porównaniu z dominująca ludnością.
Zachowania związane ze zdrowiem oraz ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia u młodocianych imigrantów z Etiopii
Model bioekologiczny Uriego Bronfenbrennera zakłada, że rozwój człowieka zachodzi pod wpływem procesów, osoby, kontekstu i czasu. W ramach projektu BYAIMS (Native-born youth of African immigrants and cardiovascular risk: A mixed methods study) przeanalizowano wpływ tych czterech aspektów na czynniki związane z ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia u osób młodych. Głównym przedmiotem prac była młodzież pierwszego i drugiego pokolenia imigrantów z Etiopii.

W Europie i Izraelu, popularnych celach przybyszy z najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki, mieszka odpowiednio po około 600 000 i 120 000 imigrantów z Etiopii. Uczeni z projektu BYAIMS przeprowadzili badania z udziałem społeczności, aby porównać próby tych populacji z innymi imigrantami oraz osobami niebędącymi imigrantami.

U wszystkich młodych imigrantów stwierdzono niższy status społeczno-ekonomiczny, częstsze objawy problemów psychologicznych oraz częstsze trudności w nauce. W porównaniu z innymi imigrantami i osobami niebędącymi imigrantami, stan zdrowia (ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia) młodych mężczyzn z drugiego pokolenia imigrantów etiopskich okazał się najgorszy.

O ile inni młodzi imigranci i osoby niebędące imigrantami czerpią informacje na temat zdrowia głównie od rodziców, imigranci z Etiopii szukają ich najczęściej w Internecie. Ankietowani informowali też o stosunkowo niższym poziomie opieki medycznej oraz gorszej komunikacji z lekarzami. Wszystkie grupy natrafiały na czynniki stresujące, związane z rówieśnikami, nauką szkolną oraz pomaganiem rodzicom w radzeniu sobie z obcą kulturą i językiem. Ustalono jednak, że młodzi imigranci z Etiopii borykają się z dodatkowym stresem związanym z postawami rasistowskimi, dyskryminacją i brakiem szacunku w krajach goszczących.

Potrzebne są szersze prace poświęcone interwencjom związanym z akulturacją młodych imigrantów z ubogich rodzin. Choć dzięki części z nich udało się wpłynąć na czynniki związane z zachorowaniami na choroby układu krążenia, takimi jak dieta czy aktywność fizyczna, to w przypadku innych czynników, na przykład palenia papierosów, okazały się one niewystarczające. Choć interwencje te przyczyniają się do przystosowania do kultury Izraela, jednocześnie powodują utratę kultury etiopskiej.

Badanie przeprowadzone w ramach projektu BYAIMS pokazało, że wszystkie dziedziny bioekologiczne (rodzina, szkoła, system opieki zdrowotnej, postawy społeczne i polityki państwowe) wpływają na czynniki związane z ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia. Co ważne, są one często wyraźniejsze w przypadku młodych imigrantów z Etiopii.

Wiele postaw i zachowań ma swoje początki w okresie młodzieńczym, dlatego złe doświadczenia w tym krytycznym okresie mogą rzutować na całe późniejsze życie człowieka. Wyniki omawianego badania mogą zostać wykorzystane do opracowania skuteczniejszych interwencji zdrowotnych dla wszystkich młodych ludzi oraz do zmniejszenia nierówności między przyszłymi pokoleniami imigrantów w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowania związane ze zdrowiem, ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, młodociani imigranci, model bioekologiczny, BYAIMS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę