Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPPN — Wynik w skrócie

Project ID: 284443
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie

Sieć zrzeszająca naukowców zajmujących się fenotypowaniem roślin

Pewien unijny projekt przyczynił się do poprawy kwalifikacji i podniesienia poziomu laboratoriów do fenotypowania roślin w Europie. Projekt wspierał realizację wspólnego programu badawczego i rozwijanie sieci, czego efektem jest powstanie nowych czujników i norm technicznych, stosowanych przez użytkowników korzystających z laboratoriów.
Sieć zrzeszająca naukowców zajmujących się fenotypowaniem roślin
Zrównoważona intensyfikacja produkcji rolnej należy do największych wyzwań, jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości biomasy roślinnej, potrzebnej do wykarmienia ludzkości i zaspokojenia potrzeb przemysłu. Aby poprawić wydajność upraw, konieczne jest skupienie się na zależności między fenotypem, genotypem i środowiskiem.

Finansowany ze środków UE projekt EPPN (European Plant Phenotyping Network) pomógł w zwiększeniu europejskiego potencjału w zakresie fenotypowania roślin. Pomimo ogromnych postępów w genomice, jakie miały miejsce w ostatnich latach, ocena ilościowa struktury i funkcji roślin przy pomocy nieinwazyjnej technologii w trybie zautomatyzowanym (czyli fenotypowanie) stała się "wąskim gardłem" hamującym rozwój podstawowych badań na roślinach oraz ich hodowli.

Oparty na współpracy projekt koncentrował się na połączeniu specjalistycznej wiedzy i potencjału badawczego, a także na poprawie współpracy i koordynacji tej dyscypliny. Inicjatywa EPPN zintegrowała europejską społeczność badaczy zajmujących się fenotypowaniem, zwracając się w pierwszej kolejności w kierunku zainteresowanych stron. W ramach kilku wspólnych badań opracowano nowe czujniki i normy dotyczące technologii informacyjnej, przeznaczone do zastosowania w pracach badawczych. Uczeni rozpowszechniali te normy w całym środowisku naukowym.

Członkowie zespołu zorganizowali liczne działania kooperacyjne mające na celu wspieranie współpracy między ekspertami, a także ułatwienie dostępu do istniejących laboratoriów badaczom z różnych krajów. Badacze uczestniczący w projekcie oraz niezależni weryfikatorzy opracowali przejrzystą procedurę korzystania z laboratoriów. W efekcie w ramach projektu zorganizowano 66 eksperymentów z wykorzystaniem połączonych laboratoriów, głównie z udziałem użytkowników po raz pierwszy mających dostęp do takich placówek.

Powstał też projekt będący kontynuacją omawianej inicjatywy: EMPHASIS. Nowy projekt znajdujący się na liście ESFRI umożliwi uporządkowany rozwój i wykorzystanie infrastruktury fenotypowania w całej Europie.

Dzięki umocnieniu współpracy naukowej inicjatywa EPPN przyczyniła się do rozwoju badań związanych z fenotypowaniem roślin, pilnie potrzebnych w naukach o roślinach i ich hodowli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Fenotypowanie roślin, hodowla roślin, interakcja między genotypem i środowiskiem, EPPN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę