Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GRAFFOLUTION — Wynik w skrócie

Project ID: 608152
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Austria
Dziedzina: Bezpieczeństwo

Nowe metody zwalczania nielegalnego graffiti

W ramach badania przyjrzano się sposobom przeciwdziałania zjawisku nasilającego się wandalizmu w postaci graffiti, skupiając się na inteligentnych rozwiązaniach z zakresu zwiększania świadomości i zapobiegania. Wyniki badania podsumowano na innowacyjnej platformie internetowej.
Nowe metody zwalczania nielegalnego graffiti
Zwalczanie wandalizmu w postaci graffiti pochłania ogromne środki. Istnieją jednak skuteczniejsze metody zwalczania tego nielegalnego procederu, w tym wykorzystujące zasoby społeczności, by pomóc w zrozumieniu problemów związanych z wandalizmem. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GRAFFOLUTION (Awareness and prevention solutions against graffiti vandalism in public areas and transport) podjęto się ograniczenia zjawiska wandalizmu w postaci graffiti w miejscach publicznych oraz sieciach transportu. Celem było dostarczenie informacji na temat inteligentnych rozwiązań w zakresie zwiększania świadomości i zapobiegania do wszystkich zaangażowanych grup. Dotyczy to tych, którzy zarządzają graffiti, oraz tych, którzy wykorzystują sztukę uliczną jako formę regeneracji krajobrazu miejskiego.

Przeprowadzono badanie jakościowe w czterech krajach partnerskich (Niemczech, Hiszpanii, Austrii i Zjednoczonym Królestwie). Następnie przeprowadzono ankiety skierowane do wszystkich krajów członkowskich w celu poszerzenia zasięgu badania, zgromadzenia dodatkowych informacji oraz walidacji uzyskanych danych. Przeprowadzono szczegółowe wywiady z przedstawicielami sześciu grup: policji i organów ścigania, projektów społecznych i kulturalnych, przedsiębiorstw, organizacji transportowych, twórców graffiti oraz władz/administracji publicznej. Główne dane uzyskane w wyniku badania przeprowadzonego w czterech krajach obejmowały aspekty regionalne, prawne, etyczne i dotyczące prywatności, a także narzędzia do monitorowania przypadków wandalizmu w postaci graffiti, zgłaszania ich i zarządzania nimi.

Zespół GRAFFOLUTION przeprowadził badanie na temat wandalizmu w postaci graffiti w miejscach publicznych i sieciach transportu oraz zidentyfikował odpowiednie zainteresowane strony, role i procesy. Przeanalizowano inicjatywy, środki, metody techniczne oraz najlepsze praktyki w odpowiedzi na wandalizm graffiti w Europie oraz przyjrzano się wymogom dotyczącym wszystkich zainteresowanych stron.

Opracowano koncepcje i rozwiązania służące zwalczaniu nielegalnego graffiti, a także zaprojektowano internetową strukturę w zakresie zwiększania świadomości i zapobiegania zjawisku. Zaproponowano otwartą platformę informacyjną dla technologii mediów społecznościowych z myślą o zwiększaniu świadomości poprzez prezentację informacji i obrazów.

Wyniki projektu rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu, platformy GRAFFOLUTION, newsletterów i arkuszy informacyjnych, sieci społecznościowych, blogów, publikacji naukowych, konferencji i warsztatów. Informacje te okazują się przydatne dla decydentów, operatorów transportu i ogólnej opinii publicznej.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Nielegalne graffiti, wandalizm w postaci graffiti, GRAFFOLUTION, miejsca publiczne, transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę