Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne unijno-chińskie badania inżynieryjne

Zespół naukowców z UE przyczynił się do umocnienia relacji badawczych między Chinami i Europą. W ramach inicjatywy porównano Chiny i Europę pod względem trendów i problemów związanych z inżynierią oraz zaproponowano sposoby na wspólne tworzenie wartości.
Wspólne unijno-chińskie badania inżynieryjne
UE wspiera współpracę badawczą z różnymi krajami spoza Wspólnoty. Przez kilka lat wsparcie dla takich relacji obejmowało organizacje z Chin.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EC-HVEN (Europe-China high value engineering network (EC-HVEN): Shaping sustainable engineering sectors in Europe and China) stworzono model współpracy opartej na globalnej sieci. Przedmiotem prac konsorcjum była inżynieria o wysokiej wartości, zaawansowana produkcja i innowacje.

Uczestnicy opracowali liczne wspólne projekty badawcze należące do sześciu głównych dziedzin. Wśród ich tematów znalazły się: inżynieria i zarządzanie technologią, projektowanie i innowacje w dziedzinie inżynierii, międzynarodowa produkcja i inżynieria, globalne usługi inżynieryjne oraz zrównoważony rozwój w przemyśle i inżynieria. Ostatnim z tematów były technologie telekomunikacyjne związane z sieciami inżynieryjnymi o wysokiej wartości.

Uczeni porównali ostatnie trendy i zastosowania dotyczące inżynierii w Chinach i Europie. Opracowali też modele koncepcyjne, aby przedstawić kluczowe problemy badawcze, i przedstawili praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego tworzenia wartości w ramach globalnych sieci współpracy.

Owocem prac jest blisko 200 publikacji, w tym 83 artykuły opublikowane w czasopismach, 4 książki i 1 wydanie specjalne, a także liczne materiały konferencyjne i raporty. W ramach projektu zorganizowano ponad 90 warsztatów, seminariów i innych spotkań, które były okazją do wymiany wiedzy i informowania o wynikach prac.

Projekt EC-HVEN ukazał potencjał wspólnych badań w dziedzinie inżynierii. Konsorcjum stworzyło podwaliny pod trwały rozwój tej dziedziny wiedzy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inżynieria, relacje badawcze, Chiny, wspólne badania, EC-HVEN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę