Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sieć EURAXESS w Mołdawii jako dźwignia kariery dla naukowców

Unijna inicjatywa pomogła oficjalnie otworzyć Sieć Centrów Informacji EURAXESS w Mołdawii, cenne narzędzie dla zagranicznych naukowców poszukujących pracy, funduszy i informacji.
Sieć EURAXESS w Mołdawii jako dźwignia kariery dla naukowców
Dzięki środkom unijnym w ramach projektu MONETAXESS (Set-up a EURAXESS Services Network in Moldova) stworzono fundament pod działanie krajowej sieci EURAXESS w Mołdawii. Służy ona jako punkt dostępu do informacji, tworzony m.in. przez sieć stacjonarnych centrów informacji, w których naukowcy chcący się przenieść do danego kraju otrzymają osobistą pomoc.

Utworzono łącznie dwa centra informacyjne i 25 lokalnych punktów kontaktowych (LPK), które oferują dostęp do pełnego zakresu informacji i usług wsparcia. Celem jest wsparcie europejskich i mołdawskich naukowców w rozwijaniu kariery, otwarcie dostępu do rynku pracy w dziedzinie badań i rozwoju w UE i Mołdawii, a ponadto wspieranie mobilności. Ma to z kolei umożliwić mołdawskim instytucjom naukowym zatrudnianie wyjątkowo utalentowanych badaczy. Centra informacyjne i LPK mają za zadanie zbudowanie mostu między naukowcami a przedsiębiorcami, umożliwiając uniwersytetom i firmom znalezienie idealnych kandydatów. W ramach projektu powstała także centralna krajowa organizacja, która koordynuje działania centrów informacyjnych.

Krajowy portal internetowy sieci EURAXESS http://www.euraxess.md/en został uruchomiony w 2014 r., na którym obcokrajowcy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Mołdawii, mogą znaleźć praktyczne oraz ważne dla siebie treści. Na tym portalu można znaleźć pomocne informacje na temat życia codziennego i zawodowego, a także wolnych etatów i możliwości zdobycia funduszy. Ponadto poprzez tę stronę można skorzystać z usługi wsparcia online. Ostatnio została ona ulepszona, tak że obecnie zawiera wiele narzędzi i usług wspomagających tworzenie długofalowej współpracy między siecią EURAXESS a osobami korzystającymi z jej usług.

Uczestnicy projektu opracowali także wytyczne dla zagranicznych naukowców przybywających do Mołdawii oraz określili potrzeby lokalnych MŚP i przemysłu w związku z usługami EURAXESS, dzieląc w tym celu zainteresowane podmioty na cztery grupy, aby dla każdej z nich stworzyć odrębne, specjalnie dopasowane materiały szkoleniowe.

Aby dotrzeć z usługami EURAXESS do jak największej grupy odbiorców, w całym kraju organizowano szereg rożnych wydarzeń i akcji informacyjnych.

Wspierając mobilność naukowców i rozwój ich kariery zawodowej, zacieśniając równocześnie współpracę naukową, projekt MONETAXESS przyczynił się do ułatwienia dostępu do informacji i usług wsparcia dla pracowników naukowych w Mołdawii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

EURAXESS, Mołdawia, MONETAXESS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę