Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularna zależność między występowaniem przerzutów raka sutka a lekoopornością

Rak sutka to najpowszechniej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Zrozumienie mechanizmów na poziomie molekularnym, związanych z tworzeniem się przerzutów i lekoopornością, powinno pomóc w opracowaniu nowatorskich interwencji terapeutycznych.
Molekularna zależność między występowaniem przerzutów raka sutka a lekoopornością
Rokowania w przypadku raka sutka znacznie się pogarszają u pacjentów z chorobą przerzutową. Choć istnieje związek między powstawaniem przerzutów a chemioopornością, jego podstawa molekularna nie została jeszcze odkryta. Zebrane dane wskazują na to, że kaweolina-1 (Cav1) pośredniczy w remodelowaniu biomechanicznym macierzy międzykomórkowej poprzez związane z nowotworem fibroblasty, a tym samym sprzyja inwazji raka. Ponadto przyczynia się ona także do oporności na leki czy promieniowanie.

Naukowcy w ramach unijnego projektu CAVCER (Caveolin-1 integrates stromal mechanical forces chemo-resistance to foster tumour progression) podjęli próbę zbadania roli Cav1 w przebiegu raka sutka. W tym celu określili poziom Cav1 u kohorty pacjentów, u których wykryto raka sutka we wczesnym stadium z dodatnimi receptorami estrogenowymi i ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2).

Wyniki pokazały dobry stopień korelacji między poziomami Cav1 w stromie a reakcją na zastosowane leczenie. Wysoki poziom Cav1 znaleziono też w ksenotransplantach przeszczepionych od pacjentów z rakiem sutka na myszy z upośledzoną funkcją immunologiczną, a ponadto w egzosomach komórek.

Aby zbadać rolę Cav1 w tworzeniu się przerzutów, naukowcy obniżyli ich ekspresję w komórkach nowotworowych sutka i tak ocenili stopień rozprzestrzeniania się i tempo ich wzrostu. Dodatkowo zbadali rozwój raka sutka u myszy, u których Cav1 nie było obecne w stromie komórkowej. Na końcu naukowcy w ramach projektu CAVCER wytworzyli szereg przeciwciał przeciwko Cav1, które mogłyby być wykorzystane w przyszłych terapiach.

Wszystkie wyniki badań wskazały na fakt, że inwazyjność raka sutka łączy się z uwolnieniem egzosomów zawierających Cav1. Naukowcy postawili tezę, że białko Cav1 uaktywniło fibroblasty i zwiększyło sztywność macierzy międzykomórkowej, przygotowując w ten sposób grunt pod tworzenie się przerzutów.

Podsumowując, multidyscyplinarne podejście projektu CAVCER pozwoliło na dogłębną analizę roli Cav1 w przypadku humanizowanych modeli eksperymentalnych i próbek pobranych od pacjentów. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania raka sutka w Europie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że omawiane wyniki zostaną przeniesione na grunt badań klinicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, przerzuty, lekooporność, kaweolina-1, CAVCER
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę