Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejskie szkolenia i badania w dziedzinie dializy otrzewnowej

Szkolenia i badania w dziedzinie dializy otrzewnowej (PD) weszły na kolejny etap dzięki finansowanemu przez UE projektowi, w ramach którego przeprowadzono badania translacyjne. Inicjatywa ta koncentrowała się na identyfikacji biomarkerów i interwencji sprzyjających przeżyciu i zachowaniu czynności błony otrzewnowej, wyściełającej jamę brzuszną.
Europejskie szkolenia i badania w dziedzinie dializy otrzewnowej
Dializa otrzewnowa (PD) i hemodializa (HD) stanowią ratujące życie terapie, zastępujące nerki pacjentom cierpiącym na przewlekłe choroby tego narządu. Wprawdzie śmiertelność związana z PD i HD jest podobna, PD umożliwia lepszą jakość życia, niższe koszty, dłuższe przeżycie i możliwość prowadzenia terapii w domu. Niestety tylko 10% pacjentów w Europie jest leczonych metodą PD.

Obecnie badania nad PD są utrudnione z powodu niedoborów wykwalifikowanego personelu, ograniczonej współpracy między krajami Europy i braku spójnego programu szkoleń. Aby poprawić tę sytuację, zainicjowano projekt EUTRIPD (European Training and Research in Peritoneal Dialysis), w ramach którego zorganizowano szkolenia dla 12 początkujących badaczy z różnych ośrodków Europy oraz przygotowano długoterminowy, interdyscyplinarny program badawczy.

Uczestnicy projektu również zidentyfikowali narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, pozwalające poprawić wyniki PD. Zidentyfikowano mechanizmy i interwencje sprzyjające przeżyciu i zachowaniu czynności błony otrzewnowej oraz zapobieganiu powikłań zakaźnych. Dzięki temu pacjenci będą mogli korzystać z PD dłużej, co jednocześnie wydłuży ich życie i poprawi jego jakość.

Dodatkowo opracowano przyszłe terapie dla pacjentów korzystających z PD, u których występuje duże ryzyko powikłań oraz choroby współistniejące. Ważnym zadaniem programu było odkrycie minimum 5 biomarkerów do przewidywania wyniku PD i 3 terapii, pozwalających go poprawić. Współpraca między partnerami akademickimi i przemysłowymi projektu EUTRIPD jest gwarancją, że wyniki będą miały przełożenie na szeroko zakrojone, wieloośrodkowe badania kliniczne.
Dzięki projektowi

EUTRIPD Europa zyska ponadto młodych, dobrze przeszkolonych profesjonalistów w dziedzinie badań nad nerkami i PD. Jest to dla nich wielka szansa zawodowa. Będą mogli rozwijać się na polu badań medycznych, poprawiając wyniki leczenia pacjentów i popularyzując w krajach UE PD, metodę, która jest niedostatecznie często stosowana. Jednocześnie unikalna natura programów szkoleniowych pozwoli młodym badaczom znaleźć zatrudnienie również w innych dziedzinach i sektorach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dializa otrzewnowa, biomarkery, przewlekła choroba nerek, EUTRIPD, początkujący badacze
Numer rekordu: 191173 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę