Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne miasta oparte o zaawansowane sieci czujników

Inteligentne miasta, gdzie tradycyjne sieci i usługi będą działać sprawniej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, to jeden z priorytetów UE. Oczekuje się, że przyniosą one wyraźne korzyści mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Odporność na błędy systemów technologii informacyjnych jest kluczowa dla bezpiecznego funkcjonowania wielkoskalowych układów, np. w energetyce i transporcie.
Inteligentne miasta oparte o zaawansowane sieci czujników
Europa to unia miast i miasteczek; populacja miejska w Europie przekracza 50%. Przewiduje się, że do roku 2050 jeszcze więcej ludzi wybierze obszary miejskie na miejsce zamieszkania. Wraz z postępującą urbanizacją pojawia się potrzeba inteligentnych miast. Technologie informacyjne i komunikacyjne zintegrowane z sieciami czujników znacząco pomogą w zarządzaniu skomplikowanym życiem miasta.

W ramach finansowanego przez UE projektu FUTURISM (Multiple sensor fault tolerant control for management of interconnected, nonlinear systems) naukowcy zaproponowali innowacyjną metodologię, która może pomóc w zwiększeniu niezawodności i bezpieczeństwa skomplikowanych, wielkoskalowych systemów sieciowych.

Zaproponowana metoda kontroli odporności na błędy (FTC) może przeciwdziałać błędom wielu czujników współdziałających w układach liniowych lub nieliniowych, wykorzystując wiele czynników w ramach architektury niescentralizowanej. FTC bazuje na mechanizmie diagnozowania błędów, który zaprojektowano do wykrywania i izolowania błędów wielu czujników współdziałających w układach kontrolowanych multisensorycznie.

Odporność na błędy mogą zmniejszyć problemy wydajności mechanizmu diagnozowania błędów lub czynnika sieciowego. Inną część badań poświęcono stworzeniu schematów FTC do rozwiązywania potencjalnych problemów komunikacyjnych.

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich jest priorytetowy dla UE, a badania i rozwój zaawansowanych technologicznie rozwiązań znacząco polepszą życie w miastach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inteligentne miasta, sieci czujników, FUTURISM, kontrola odporności na błędy, diagnozowanie błędów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę