Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nauczyciele i społeczności nawiązują bliższą współpracę

Funkcjonowanie szkół można poprawić dzięki większemu zaangażowaniu nauczycieli jako liderów, w szczególności jeśli wolontariusze i rodziny zaangażują się w działania edukacyjne.
Nauczyciele i społeczności nawiązują bliższą współpracę
Odpowiednie funkcjonowanie nauczycieli jako liderów przyczynia się do poprawy jakości szkół i pozwala na uzyskanie lepszych efektów kształcenia, w szczególności jeśli uwzględnia potrzeby prawdziwego świata poza szkołą oraz realia, w jakich żyje społeczność. Finansowany przez UE projekt TEACH-IN (Teacher leadership for school improvement: Community capacity building towards effective leadership, educational success and social cohesion) pozwolił na określenie działań liderów, które poprawiają współpracę pomiędzy szkołami i okolicznymi społecznościami.

W ramach projektu zbadano działania liderów w Wielkiej Brytanii i innych miejscach w odniesieniu do współpracy ze społecznościami. Naukowcy wskazali działania nauczycieli jako liderów, które wzmacniają współpracę pomiędzy szkołą a społecznością oraz zaproponowali metody, które mogą być stosowane przez nauczycieli w celu wprowadzenia pozytywnych zmian.

W tym celu zespół realizujący projekt przyjrzał się danym społeczno-ekonomicznym oraz czynnikom kulturowym w różnych krajach Europy. W proces, bezpośrednio lub pośrednio, zaangażowano blisko 200 nauczycieli, a także wielu członków społeczności i rodzin.

Co istotne, zespół przeprowadził rozmowy z nauczycielami, którzy prowadzili projekty rozwojowe oraz rodzinami i wolontariuszami zaangażowanymi w poprawę jakości kształcenia w szkołach. Nauczyciele z różnych szkół spotkali się, aby podzielić się dobrymi praktykami i je udokumentować, a ich nadrzędnym celem było rozpowszechnienie wyników projektów wśród innych szkół i społeczności.

Jednym z najważniejszych wniosków z realizacji projektu TEACH-IN był fakt, że nauczyciele, którzy pełnią różne funkcje, tworzą zdrowsze związki pomiędzy szkołą a domem, w ten sposób zachęcając społeczność do uczestnictwa w działaniach edukacyjnych. Naukowcy stwierdzili, że skuteczne akcje edukacyjne umacniają rolę nauczyciela jako lidera i pomagają angażować szkoły w działania społeczności i edukacyjne, co ostatecznie poprawia poziom wykształcenia. Kolejną istotną sprawą był fakt, że dialog pomiędzy nauczycielami dotyczący idei lidera jest warunkiem wprowadzenia zmian.

Wyniki projektu przedstawiono podczas 12 międzynarodowych konferencji, a także podczas kilku sesji informacyjnych oraz w kilku publikacjach. Prace te umożliwią nauczycielom dzielenie się informacjami na temat działalności liderów, co umocni współpracę ze społecznościami w skali globalnej. Będą również wspierać członków społeczności takich jak wolontariusze czy rodziny tak, aby bardziej angażowali się w sprawy edukacji, dzięki czemu będą wspierali bardziej wszechstronny rozwój uczniów. Ta nowa zasada w edukacji ma poprawić jakość kształcenia i poprawić współpracę w ramach społeczności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szkoły, nauczyciel jako lider, społeczność, TEACH-IN, edukacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę