Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tworzenie rynku aplikacji wspomagających mobilność

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECIM opracowano oparty na chmurze rynek umożliwiający dostawcom usług, dostawcom danych oraz programistom współprojektowanie i współtworzenie aplikacji w zakresie inteligentnej mobilności.
Tworzenie rynku aplikacji wspomagających mobilność
Wiele osób już czeka na dostęp do inteligentnej mobilności, która z dużym prawdopodobieństwem ograniczy korki uliczne i umożliwi szybszy, bardziej ekologiczny i tańszy transport. Ta koncepcja polega na sprawnym, wydajnym i elastycznym połączeniu różnych środków transportu, tj. systemów Park & Ride (parkuj i jedź) oraz podróży pociągiem, metrem i autobusem.

Dostęp do usług wspomagających mobilność w sposób zintegrowany może być problematyczny, ponieważ w celu rezerwacji indywidualnego planu podróży użytkownicy muszą często korzystać z wielu aplikacji, systemów płatności oraz programów. Aby połączyć wszystkie te elementy w funkcjonalną całość, w ramach finansowanego ze środków UE projektu zintegrowano istniejącą platformę w chmurze z nowymi funkcjonalnościami.

W ten sposób powstał rynek ECIM dla rozwiązań transportowych opracowany tak, aby umożliwić lokalnym władzom i przedsiębiorstwom świadczenie sprawnych elektronicznych usług wspierających mobilność. "To nie jest tylko kolejna platforma IT — to rynek umożliwiający interakcje pomiędzy osobami zainteresowanymi a grupami klientów", wyjaśnia koordynator projektu ECIM, Hugo Kerschot. "To unikalna koncepcja umożliwiająca współpracę pomiędzy dostawcami danych i programistami w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji wspierających mobilność".

Rynek wspierający mobilność

Organy administracji publicznej mogą skorzystać z oferowanej w ramach projektu ECIM platformy w chmurze w celu przeniesienia istniejących usług transportowych, utworzenia nowych usług oraz otwarcia rynku, który posłuży im do sprzedaży tych usług. Ponadto taka koncepcja rynku daje dostawcom usług wspierających mobilność skuteczny kanał dystrybucji oraz możliwość wejścia na nowe rynki. Korzyści projektu ECIM dla programistów to z kolei łatwy dostęp do znormalizowanych interfejsów API różnych usług wspierających mobilność, z których wybrane można znaleźć tylko na platformie ECIM.

W opinii Hugo Kerschota, rynek wspierający mobilność przypomina znane sklepy z aplikacjami i pełni rolę pośrednika w zakresie dostępu do danych/usług, subskrypcji, interfejsów technicznych oraz zobowiązań umownych, finansowanych i prawnych. W odróżnieniu od istniejących inicjatyw Open Data, rozwiązanie to nie tylko udostępnia dane, ale również zapewnia usługi sieciowe i daje programistom możliwość kontaktu z dostawcami usług.

Na potrzeby platformy sformułowano serię zaleceń dotyczących formatu interfejsu API, tak aby zwiększyć interoperacyjność platformy, ułatwić programistom integrację nowych usług w ramach aplikacji oraz umożliwić obu stronom korzystanie z transgranicznych możliwości ECIM.

Rewolucyjna współpraca

Korzystając z tego opartego o współpracę rynku wdrożono już nowe, zorientowane na użytkownika końcowego aplikacje wspierające mobilność. Na przykład, w ramach jednej aplikacji pilotażowej ECIM testowanej w Brukseli zintegrowano usługi oraz dane wspierające mobilność. "Brukselczycy borykają się z ciągłym zagęszczeniem ruchu, a jedna trzecia całego ruchu ulicznego spowodowana jest przez kierowców szukających miejsca parkingowego", mówi Hugo Kerschot. "Dzięki tej aplikacji kierowcy mogą znaleźć najbliższe miejsce parkingowe i uiścić opłatę za pomocą jednego systemu płatności".

Aplikacja zawiera mapę, na której wyświetlane są w czasie rzeczywistym wszystkie dostępne miejsca parkingowe, zarówno na ulicy, jak i w innych miejscach, oraz informacje dotyczące możliwości najbliższego przewozu pasażerskiego. Aplikacja korzysta z informacji przekazywanych przez różnych dostawców usług parkowania, a po zaparkowaniu użytkownik może zapłacić za parking bezgotówkowo, tj. za pomocą tej samej aplikacji. Aplikacja oferuje również usługi z wartością dodaną, takie jak punkty zainteresowania oraz propozycje trasy oferowane przez Google Maps.

"ECIM wychodzi poza koncepcję Open Data i przygotowuje fundamenty pod budowę usług Open Services. Jest to model, w którym programista, po uwierzytelnieniu i autoryzacji, może korzystać i czerpać korzyści finansowe z publicznych i prywatnych usług, co dotychczas było dostępne tylko dla samych dostawców usług", mówi Hugo Kerschot. "Rynek ECIM wnosi koncepcję sklepu z aplikacjami do domeny wspierającej mobilność, otwierając drogę do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki usługi wspierające mobilność są projektowane i przekazywane obywatelom".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ECIM, chmura obliczeniowa, open source, inteligentna mobilność, usługi wspomagające mobilność, aplikacje wspomagające mobilność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę