Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PRACTICE — Wynik w skrócie

Project ID: 609611
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Austria
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Klucz do bezpiecznej chmury dla biznesu

Przechowywanie w chmurze jest już dostępne od pewnego czasu, ale udane ataki na głównych dostawców sprawiły, że firmy obawiają się konsekwencji powierzania im swoich najbardziej wrażliwych danych. Dzięki bezpiecznej strukturze opracowanej w ramach projektu PRACTICE firmy te nie będą musiały polegać na dostawcach usług w chmurze, aby zapewnić integralność i poufność danych.
Klucz do bezpiecznej chmury dla biznesu
Projekt PRACTICE dotyczy ukrywania danych przed innymi użytkownikami i dostawcami usług w chmurze, a także zabezpieczania informacji przekazywanych pomiędzy serwerami i pomiędzy niezaufanymi stronami. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą teraz mogły skorzystać z efektu skali oferowanego przez chmurę obliczeniową, nie martwiąc się o konsekwencje.

„Nasze technologie umożliwiają właścicielom danych własnoręczne ich szyfrowanie i przekazywanie do serwisów lub analityków bez przekazywania im klucza dostępu” – mówi dr Klaus-Michael Koch, koordynator projektu z austriackiej firmy Technikon. „Co najważniejsze, technologie te nie muszą odszyfrowywać danych, aby je przetworzyć, co umożliwia zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa danych w chmurze. Ataki z zewnątrz i od wewnątrz stają się kompletnie bezużyteczne, ponieważ serwer chmury nie jest w stanie zobaczyć danych, ale może je zaszyfrować na nowo dzięki technologii PRACTICE”.

Struktura stworzona w ramach projektu PRACTICE nazywa się SPEAR, Secure Platform for Enterprise Applications and Services – bezpieczna platforma dla aplikacji i usług dla firm. Wykorzystuje zaawansowane technologie kryptograficzne, pomagając użytkownikom w wyborze jak najlepszych rozwiązań i mechanizmów dostosowanych do ich wymagań.

„Jednym z czterech owoców projektu jest obszerny zestaw ogólnych wytycznych obejmujących przykłady dotyczące wbudowywania różnych bezpiecznych narzędzi obliczeniowych do stworzonych aplikacji i sposobów wykorzystania ich w chmurze. Co więcej, opracowaliśmy półautomatyczną usługę do wdrażania tych technologii do chmury publicznej bez posiadania specjalnych umiejętności. Oczekujemy, że nasi partnerzy z branży wprowadzą te usługi w najbliższych latach. Platformy współpracujących z nami firm Cybernetica i Partisia są już obecne na rynku” – mówi dr Koch.

Dzięki projektowi PRACTICE firma Cybernetica może oferować ogólną platformę do analizy oszustw podatkowych, dokumentacji medycznej, genomów oraz do tworzenia platform w chmurze. Firma współpracuje już z kilkoma klientami z sektorów technologii finansowych, biotechnologii i administracji zarówno w Europie, jak i innych krajach. Firma Partisia stworzyła niesamowitą i poufną aplikację do analizy porównawczej we współpracy z kilkoma bankami, firmą konsultingową i innymi organizacjami finansowymi w Danii. Oba przedsiębiorstwa planują również wprowadzenie usług w chmurze do ogólnego użytku.

Dostosowanie struktury PRACTICE do konkretnego zastosowania było prawdopodobnie najważniejszą częścią pracy zespołu, ponieważ dr Koch i jego partnerzy zawsze starali się stworzyć gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania „pod klucz”. Obejmują one przede wszystkim rozwiązania w zakresie zarządzania flotą statków powietrznych, aukcji, analiz i badań ludzkiego genomu umożliwiających zachowanie prywatności, udostępniania lokalizacji osobom znajdującym się w pobliżu, zarządzania kluczami zabezpieczeń, udostępniania danych mobilnych i zabezpieczania statystyk.

Dr Koch podkreśla, że nie ma jednego uniwersalnego modelu, czy narzędzia, które pasowałoby do wszystkich różnorodnych zastosowań. „W niektórych przypadkach użycie konkretnego narzędzia do wdrożenia pewnych scenariuszy jest możliwe, ale nie jest wskazane. To, czy dane narzędzie pasuje do danego scenariusza, zależy od czynników, takich jak wydajność, liczba uczestników, obecność lub nieobecność współpracujących stron itd.” – mówi.

Projekt został zakończony pod koniec października 2016 roku. Obecnie partnerzy projektu koncentrują się na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych usług.

Słowa kluczowe

PRACTICE, platforma w chmurze, SPEAR, prywatność, kryptografia, genom, bezpieczne statystyki, dostawca chmury, struktura.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę