Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SAFEWATER — Wynik w skrócie

Project ID: 312764
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Zasoby wodne, Środowisko

Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające bardziej skuteczną walkę z zanieczyszczeniem wody

W ramach projektu SAFEWATER opracowano kompletny zestaw narzędzi do lepszego zarządzania kryzysowego w przypadku zanieczyszczenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub jądrowego wody.
Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające bardziej skuteczną walkę z zanieczyszczeniem wody
Unia Europejska szczyci się doskonałą jakością wody wodociągowej. Czy jesteśmy jednak w stanie odpowiednio zareagować na jej zanieczyszczenie? Z pewnością władze potrzebują najlepszych możliwych narzędzi do rozpoznawania, zarządzania i skutecznej likwidacji sytuacji kryzysowych bez możliwych dramatycznych skutków dla zdrowia publicznego. Obecne technologie nie są do tego przystosowane.

Z tego powodu uczestnicy projektu SAFEWATER (Innovative tools for the detection and mitigation of CBRN related contamination events of drinking water) opracowali tanie, uniwersalne i kompleksowe rozwiązanie, które zwiększy zdolność do reagowania w czasie rzeczywistym na wszelkie zagrożenia związanie z zanieczyszczeniem wody pitnej. Rozwiązanie to obejmuje system wykrywania zdarzeń, system zarządzania zdarzeniami, symulatory offline i online oraz szereg czujników chemicznych, biologicznych i radiologicznych.

Anna Ellinge Madar, koordynator projektu, przedstawia wyniki projektu, jego potencjał rynkowy oraz plany konsorcjum na przyszłość.

Jaka jest wartość dodana rozwiązania SAFEWATER w kontekście zanieczyszczeń CBRN?

Opracowane w ramach projektu SAFEWATER rozwiązanie pobiera i analizuje dane zgromadzone przez czujniki oraz inne systemy informacyjne stanowiące część sieci wody pitnej.

To platforma technologiczna, która zwiększa zdolność przedsiębiorstw wodociągowych do szybkiego wykrywania przypadków zanieczyszczenia, analizowania jego skutków w czasie rzeczywistym na podstawie modeli hydraulicznych i jakości wody online, ograniczania szkód z użyciem narzędzi symulacyjnych i sprawnych procedur operacyjnych, jak również do skuteczniejszego działania w razie zanieczyszczenia w oparciu o zaawansowany system wspomagania decyzji i kompleksowe narzędzia do zarządzania zdarzeniami.

Dlaczego istniejące narzędzia są niewystarczające?

Używane obecnie narzędzia mają wiele wad. Po pierwsze zestaw dostępnych czujników CBRN do wykrywania zagrożenia zanieczyszczeniem wody pitnej w instalacjach wodociągowych jest bardzo ograniczony.

Istnieją też inne problemy: systemy do wykrywania zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym oraz generowania alarmów są niewystarczające lub nie ma ich wcale. Istniejące ograniczenia w zakresie modeli propagacji znacznie utrudniają przeprowadzenie efektywnej oceny potencjalnie zanieczyszczonych stref. Modele reagowania, ograniczania i przywracania sytuacji sprzed zagrożenia działające w czasie rzeczywistym niemal w ogóle nie istnieją. Dodatkowo na rynku nie ma obecnie żadnego systemu zarządzania zdarzeniami, zwłaszcza takiego, który zawiera interfejs dla decydentów i wszystkie niezbędne składniki oprogramowania oraz dostarcza niezbędnych informacji wymaganych przez internetowy system informacji geograficznej (GIS).

Czy opracowane rozwiązanie zostało już przetestowane na rzeczywistym przypadku?

Rozwiązanie SAFEWATER zostało sprawdzone na kilku realistycznych przypadkach obejmujących m.in. zanieczyszczenie zbiornika komunalnego, głównej linii wodociągowej czy lokalnych linii doprowadzania wody.

Na potrzeby testów użyliśmy kilku różnych rodzajów substancji zanieczyszczających, w tym związków organicznych, odpadów toksycznych i materiałów radioaktywnych. Próby i pomiary poszczególnych składników systemu oraz systemu jako całości zostały przeprowadzone z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych testowych instalacji hydraulicznych należących do trzech różnych przedsiębiorstw wodociągowych: Águas do Algarve z Portugalii, Hagihon Company z Izraela i Wasserversorgung Zürich ze Szwajcarii.

Jak wasze rozwiązanie zostało przyjęte na rynku?

Użytkownicy końcowi wykazali ogromne zainteresowanie systemem SAFEWATER, zarówno jako całością, jak i jego poszczególnymi aplikacjami. Kilka z tych aplikacji jest już gotowych do wprowadzenia na rynek, a rozmowy handlowe w tym zakresie są mocno zaawansowane. Jesteśmy nawet bliscy podpisania kilku kontraktów. Największym powodzeniem cieszą się system wykrywania zdarzeń oraz symulatory.

Wasz projekt właśnie został zakończony. Jakie macie w związku z tym plany na przyszłość?

Podczas projektu nawiązaliśmy współpracę z kilkoma partnerami indywidualnymi i z pewnością będziemy ją kontynuować. Wraz z częścią partnerów w sierpniu 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie nowego projektu, mając nadzieję na dalsze wspólne prowadzenie prac w tym zakresie. Wniosek ten nie został niestety rozpatrzony pozytywnie, jednak w przyszłości z pewnością złożymy kolejne.

Słowa kluczowe

SAFEWATER, woda wodociągowa, zestaw narzędzi, zanieczyszczenie, zdrowie publiczne, wykrywanie, CBRN, woda pitna, czujniki, jakość wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę