Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BRIGIT Wynik w skrócie

Project ID: 311935
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Hiszpania

Wykorzystanie odpadów drzewnych do produkcji preparatów ogniochronnych

W ramach europejskiej inicjatywy stworzono nowe preparaty ogniochronne o wysokiej wartości dodanej, produkowane z przyjaznych dla środowiska biopolimerów.
Wykorzystanie odpadów drzewnych do produkcji preparatów ogniochronnych
Celem finansowanego przez UE projektu BRIGIT (New tailor-made biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant applications) było opracowanie konkurencyjnego kosztowo i ekologicznego procesu produkcji. Proces ten będzie wykorzystywany do wytwarzania biopolimeru o nazwie polihydroksymaślan (PHB) i biopoliestru – poli(bursztynianu butylenu) (PBS).

Naukowcy przeanalizowali istniejące, bogate w cukry odpady z roztwarzania zrębków z drewna liściastego, ponieważ w żaden sposób nie wpływają one na łańcuch żywnościowy. Do fermentacji zastosowano ług posiarczynowy pozostały po roztwarzaniu siarczynowym drewna. Uzyskane w ten sposób biopolimery posiadały właściwości porównywalne do właściwości podobnych materiałów dostępnych na rynku. Łącząc te biopolimery z preparatami ogniochronnymi, uczestnicy projekty BRIGIT otrzymali ogniochronne biozwiązki do stosowania w sektorze transportowym.

Biopolimery mogą być wykorzystywane jako dodatek do włókien naturalnych i korka używanych podczas produkcji ciężarówek i autobusów. To ekologiczna i tania alternatywa dla tradycyjnych trójwymiarowych płyt wielowarstwowych.

Nowe płyty nadają się do recyklingu i są lżejsze niż płyty używane obecnie. Dzięki niskiej energochłonności mogą być produkowane w dużych ilościach metodą ciągłego formowania tłocznego, co pozwala zmniejszyć zużycie zasobów, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych oraz obniżyć koszty operacyjne poprzez wyeliminowanie konieczności transportu odpadów.

Produkcja PHB i PBS przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii biotworzyw przyniesie unijnej branży tworzyw sztucznych duże korzyści, zapewniając wysoką wartość dodaną i dostęp do innowacyjnych produktów. Opracowane w ramach projektu BRIGIT zrównoważone technologie produkcji zwiększą konkurencyjność branży na rynku międzynarodowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Preparaty ogniochronne, biopolimery, BRIGIT, polihydroksymaślan, poli(bursztynian butylenu)
Numer rekordu: 198610 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę