Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Najnowocześniejsze narzędzia do lepszego modelowania zjawisk pod powierzchnią Ziemi

W ramach inicjatywy UE stworzono nową globalną bazę danych dotyczących funkcji odbioru (receiver function, RF) dla zjawisk telesejsmicznych do obrazowania struktur Ziemi.
Najnowocześniejsze narzędzia do lepszego modelowania zjawisk pod powierzchnią Ziemi
Standardową metodą generowania obrazów RF jest ręczny dobór odpowiednich śladów zjawisk sejsmicznych, przez co cały proces jest bardzo czasochłonny. Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu GLIMER (Global lithospheric imaging using earthquake recordings) pracowano nad utworzeniem kompleksowego zestawu globalnych funkcji RF, które można łatwo zaadaptować w procesie obrazowania.

Partnerzy projektu skupili się na zautomatyzowaniu przetwarzania przekształconych fal telesejsmicznych. Następnie zastosowali ten automatyczny system na dużym, globalnym zestawie danych i opracowali narzędzia umożliwiające użytkownikom wizualizację tych danych.

W szczególności skupiono się na automatycznym przetworzeniu danych ze stałych i tymczasowych sieci sejsmicznych na świecie w celu stworzenia globalnych map dotyczących kluczowych interfejsów. Dzięki temu można zobaczyć, w jaki sposób właściwości tych interfejsów różnią się w zależności od struktury tektonicznej oraz w jaki sposób interfejsy te są związane z procesami geologicznymi w tych obszarach.

Zespół uczestniczący w projekcie GLIMER stworzył bazę danych zawierającą ponad 1,3 miliona oddzielnych funkcji RF z 8257 stacji na całym świecie. Opracowano szereg narzędzi do wizualizacji danych, które udostępniono publicznie poprzez stronę internetową projektu. Obejmują one między innymi interfejs na bazie map umożliwiający użytkownikom sprawdzenie funkcji RF na poszczególnych stacjach oraz interaktywne programy do tworzenia przekrojów modeli 3D funkcji RF.

Wyniki projektu zostały również uwzględnione w programie działań zewnętrznych mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie nauk o Ziemi.

Stworzony w ramach projektu GLIMER zestaw danych zawierający globalne funkcje RF umożliwia naukowcom porzucenie tradycyjnego, wymagającego wysiłku procesu przetwarzania danych i przejście bezpośrednio do etapu interpretacji lub do bardziej zaawansowanych metod obrazowania.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Telesejsmika, funkcje odbioru, GLIMER, obrazowanie litosfery, rejestrowanie trzęsień ziemi
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę