Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTERACTION — Wynik w skrócie

Project ID: 605454
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Transport, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowoczesne rozwiązania umożliwiające oszczędność czasu i kosztów procedur lotniskowych

W ramach inicjatywy UE zaproponowano nowe rozwiązania mające na celu usprawnienie procedur odtworzenia gotowości do lotu na lotniskach. Poszukiwano oddzielnych usprawnień dla poszczególnych procesów i wspólnych strategii dla wszystkich procesów składających się na odtworzenie gotowości do lotu.
Nowoczesne rozwiązania umożliwiające oszczędność czasu i kosztów procedur lotniskowych
Z odtworzeniem gotowości do lotu związane są inne procesy: obsługa pasażerów, bagażu, załadunek i obsługa ramp. Odtworzenie gotowości do lotu obejmuje szereg złożonych procedur i operacji naziemnych, powodujących opóźnienia, które mogą być bardzo kosztowne dla linii lotniczych.

Obecnie operacje odtworzenia gotowości do lotu to zbiór oddzielnie zarządzanych procesów, które odbywają się w tym samym porcie lotniczym. Takie podejście zwykle prowadzi do stworzenia oddzielnych strategii i celów dotyczących tej procedury.

Usprawnione procedury odtworzenia gotowości do lotu mogą przyczynić się do oszczędności kosztów i czasu, a jednocześnie do poprawy komfortu klientów i redukcji śladu węglowego.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu INTERACTION (Innovative technologies and researches for a new airport concept towards turnaround coordination) wprowadzono w pełni zintegrowany i skoordynowany system zarządzania obsługą pasażerów, bagażu, załadunku i ramp.

Partnerzy projektu scharakteryzowali i zdefiniowali relacje pomiędzy różnymi procedurami na lotnisku, a następnie określili problemy i obszary, które należy poprawić. Opracowali różne narzędzia do zarządzania informacjami, które wspierają te procesy i określili ich słabe strony. Wyniki projektu pokazały, że obecne procedury odtworzenia gotowości do lotu obejmują kilka nieskoordynowanych procesów, co prowadzi do nieefektywnego zarządzania czasem i zasobami.

Bazując na analizie sytuacji, zespół uczestniczący w projekcie INTERACTION zdefiniował, zaprojektował, stworzył i zweryfikował 20 nowych rozwiązań dla każdej z procedur lotniskowych. Rozwiązania pogrupowano na trzy kategorie: zaawansowane procedury i nowe koncepcje operacyjne, innowacyjne technologie i techniki, ulepszone zarządzanie informacjami i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji.

Analiza przypadku biznesowego i stosunku kosztów do korzyści umożliwiła zidentyfikowanie najbardziej obiecujących obszarów poprawy dla każdego rozwiązania i idealnego scenariusza w celu maksymalizacji ich potencjału.

Procedury stworzone w ramach projektu INTERACTION przyniosą korzyści operatorom lotnisk, liniom lotniczym, obsłudze naziemnej i innym dostawcom usług lotniczych. Skrócony czas odtworzenia gotowości do lotu powinien również zminimalizować wpływ operacji lotniskowych na środowisko i poprawić komfort pasażerów.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Procedury lotniskowe, procedury odtworzenia gotowości do lotu, odtworzenie gotowości samolotu do lotu, INTERACTION, zarządzanie informacjami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę