Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca UE-Chiny w zakresie dalszych badań nad robotyką

Inicjatywa UE zbliżyła do siebie europejskich i chińskich naukowców, którzy wspólnie pracowali nad wymagającą dziedziną, jaką jest robotyka.
Współpraca UE-Chiny w zakresie dalszych badań nad robotyką
Finansowana przez UE inicjatywa ECROBOT (European and Chinese platform for robotics and applications) podejmowana jest na zasadzie długoterminowej współpracy badawczej w dziedzinie robotyki pomiędzy Europą a Chinami. Wyniki będą miały zastosowanie w sektorach naukowym, przemysłowym i gospodarstwa domowego.

Ustanowiono międzynarodowy system wymiany personelu badawczego pomiędzy instytucjami badawczymi w Europie i Chinach w celu opracowania nowych technologii i zastosowań w dziedzinie robotyki w skali makro, mikro i nano.

Naukowcy badali technologie robotyczne pod kątem systemów wykrywania i uruchamiania, poznawania i kontroli oraz interakcji człowiek-robot. Opracowali techniki możliwe do wykorzystania w przypadku robotów przemysłowych, usługowych oraz mikro- i nanorobotów.

W szczególności metody te przyczynią się do rozwoju w obszarach, takich jak lokalizacja w przypadku robotów mobilnych, sieci mobilnych czujników, systemy wizyjne oparte na świetle oraz lepszej kontroli uchwytu sondy i uchwytu lasera w przypadku mikroskopów sił atomowych i mikroskopów sił magnetycznych do obsługi w skali nano. Prace nad systemami poznawczymi i interakcjami człowiek-robot skupiały się na rozpoznawaniu zamiaru i modelowaniu ruchu człowieka, a także na automatyzacji ontologii robota. Jeśli chodzi o system sterowania robota, skoncentrowano się na automatycznym sterowaniu bezzałogowym pojazdem powietrznym.

Opracowano literaturę przedstawiającą tendencje rozwoju technologii robotów w służbie zdrowia na kolejne 5, 10 i 15 lat.

W ramach projektu ECROBOT opublikowano ponad 90 artykułów naukowych i zorganizowano kilka konferencji, warsztatów i seminariów mających na celu rozpowszechnienie wyników. Ponadto uzyskano sześć patentów w dziedzinie nanorobotyki i pomiarów.

Partnerzy projektu złożyli wnioski o dalsze dofinansowanie na poziomie UE i krajowym.

Efekt synergiczny dzięki współpracy UE i Chin powinien zwiększyć potencjał przełomowych dokonań w dziedzinie nauki i technologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Robotyka, ECROBOT, wymiana personelu badawczego, roboty, nanorobotyka, mikroskopy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę