Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inwestycja w duże zbiory danych a wartość firmy

Gromadzenie i analizowanie dużych zbiorów danych może przynieść firmom wiele korzyści. W związku z tym na rynku pojawiło się wiele opracowań i zaleceń związanych z tym tematem.
Inwestycja w duże zbiory danych a wartość firmy
Koncepcja big data, czyli dużych zbiorów danych, analiza których może ujawnić wzorce i trendy cenne dla działalności biznesowej, zdobywa coraz większą popularność wśród firm pochodzących z krajów rozwiniętych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DDGS - VDE (Digital data generation and streaming in the big data area: Exploiting the new value creation opportunities in the 2020 digital enterprise) dokładnie zbadano wartość biznesową, jaką zbiory big data mają dla firm.

Celem zrozumienia, jak firmy wykorzystują zbiory big data do zwiększania swoich dochodów, na podstawie dostępnych danych ilościowych i jakościowych, zespół zidentyfikował kluczowe inicjatywy podejmowane przez te firmy. W szczególności przeanalizowano procesy genezy danych cyfrowych (DDG) w zbiorach big data oraz strumieniowania danych cyfrowych (DDS) i sprawdzono, czy firmy posługujące się technologiami DDS/DDG radzą sobie na rynku lepiej niż pozostałe.

Uczestnicy projektu DDGS - VDE odkryli, że do odniesienia korzyści ze zbiorów big data wymagane jest spełnienie kilku warunków wstępnych, takich jak dostępność właściwych danych dobranych pod kątem przeprowadzanej analizy czy posiadanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, umiejętności oraz kultury biznesowej i znajomości branży. Możliwości w zakresie zbiorów big data podzielono na trzy kategorie – wstępna analiza zarządzania danymi, analityka i końcowa analiza zarządzania danymi.

Zidentyfikowano istnienie różnych skutków korzystania z dużych danych na trzech poziomach – wewnętrznym i zewnętrznym poziomie firmy oraz na poziomie klienta.

Następnie zespół przeanalizował znaczenie wskaźnika gotowości na DDS, na podstawie którego firmy mogą precyzyjnie określić, w jakim stopniu są przygotowane do wykorzystania możliwości DDS. Stwierdzono również, że wykorzystanie zbiorów big data znacznie zwiększa wartość biznesową firm.

Rozpatrując zbiory big data jako rewolucyjny element łańcuchów wartości, których siłą napędową jest Internet, uczestnicy projektu uważnie przyjrzeli się branży turystyczno-hotelarskiej, a w szczególności hotelom, internetowym biurom podróży i witrynom zawierającym opinie związane z podróżowaniem.

Na podstawie zgromadzonych w ciągu 10 lat danych z ponad 450 hoteli, w tym danych finansowych i opinii zamieszczonych w sieci przez gości, wykazali oni, że oddziaływanie zmian wywołanych pojawieniem się nowych graczy w branży turystyczno-hotelarskiej na dynamikę tworzenia i apropriacji wartości charakterystyczną dla tego łańcucha wartości miało wpływ na wysokość przychodów i rentowność hoteli.

Wg uczestników projektu instytucje rządowe i politycy powinni pomóc firmom w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rozwiązania big data, umożliwiając kształcenie badaczy danych i innych specjalistów w tej dziedzinie. Zespół opracował też zalecenia dla menedżerów, którzy chcą zainwestować w rozwiązania big data. Trudno nie dostrzec, że odpowiednie działania związane z analizą zbiorów big data mogą znacznie zwiększyć wydajność firmy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Big data, dochodowość, DDGS – VDE, geneza danych cyfrowych, strumieniowanie danych cyfrowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę