Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ imigracji na rynek pracy na przykładzie Turynu

Napływ imigrantów do północnych Włoch niemal 300 lat temu wyraźnie pokazuje dynamizm rynku pracy i jego wpływ na zmianę miejsca zamieszkania przez pracowników. Wyniki badania mogą pomóc lepiej zrozumieć współczesną sytuację w obliczu masowej imigracji ludności.
Wpływ imigracji na rynek pracy na przykładzie Turynu
W pierwszej połowie XVIII wieku włoski Turyn musiał zmierzyć się z ogromną liczbą imigrantów przybyłych z Księstwa Sabaudii i okolicznych regionów, jak Mediolan czy Północne i Zachodnie Alpy. Wzrost populacji był wynikiem napływu wykwalifikowanych robotników budowlanych. W tym okresie, w ramach wielkiego planu odnowy zapoczątkowanego przez architekta Filippo Juvarrę, powstało wiele sławnych zabytków, jak Palazzo Madama, kościół w Superga czy królewski pałac myśliwski w Stupinigi.

Celem finansowanego ze środków UE projektu WORK AND MIGRATION (Migration, integration and labour market: Skilled workers and building sites in Turin in the eighteenth century) było zbadanie integracji imigrantów z mieszkańcami tego nowożytnego europejskiego miasta. Uczestnicy projektu przeanalizowali szanse zatrudnienia oraz strategie integracji imigrantów w nowych miejscach zamieszkania, takich jak Turyn, skupiając się na roli imigrantów w tworzeniu się tożsamości grupowej.

Rozwój północno-zachodniej części Turynu spowodował jego gwałtowną urbanizację. W tym czasie przeprowadzono również szereg reform wprowadzających instytucjonalną strukturę organizacyjną zarówno regionu, jak i samego miasta.

Aby osiągnąć założony cel, zespół zbadał, w jaki sposób nowo przybyli robotnicy odnajdowali się na rynku pracy i jak integrowali się ze społeczeństwem. Przyjrzano się również pochodzeniu imigrantów oraz ich wpływowi na tworzenie się solidarności grupowej i tożsamości oraz powstawanie enklaw imigrantów. Starano się także zrozumieć jak instytucje pomagały migrantom odnaleźć się w zurbanizowanym otoczeniu.

W drodze analizy różnorodnych źródeł, takich jak dokumentacja sądowa ze spraw cywilnych i kryminalnych, dokumentacja z kancelarii notarialnych, spisy ludności, rejestry pracy i dokumentacja spółek budowlanych, zgromadzono wiele cennych danych. Dane te pozwoliły dokładnie poznać zachowania różnych grup społecznych i procesy powstawania przestrzeni społecznych, jak również szlaki migracyjne oraz mechanizmy zbliżania się do siebie migrantów pochodzących z tej samej okolicy, co potwierdziło istnienie złożonych sieci relacji zawodowych na każdej budowie.

Przeprowadzona analiza społeczno-polityczna i ekonomiczna z pewnością pobudzi dyskusję na temat globalizacji, wpływu imigracji na rynek pracy i roli właściwych instytucji rządowych. Wspomoże również obecny unijny proces legitymizacji imigracji, zgodnie z którym prawo do zamieszkania uzyskuje się na podstawie podpisanej umowy o pracę i przyznanego pozwolenia na pracę.

Na ostatnim etapie projektu jego uczestnicy scharakteryzowali leżące w Alpach regiony Francji, Włoch i Szwajcarii jako obszar alpejski o prawdziwie ponadnarodowym, na poziomie europejskim, charakterze. Pokazali również, jak różne tożsamości narodowe oddziaływały na siebie, prowadząc do powstania różnych kultur i mniejszości, co dowodzi prawdziwości postawionych przez nich tez. Dzisiaj, kiedy globalizacja i migracja ludności stanowią coraz większy problem, wyniki badania z pewnością wniosą do debaty nowe perspektywy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Turyn, imigracja, rynek pracy, WORK AND MIGRATION, integracja, alpejski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę