Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wkład Alexandra von Humboldta w rozwój nauki

Unijny zespół badaczy przyjrzał się pracy Alexandra von Humboldta. Zrekonstruowano jego korespondencję i przebieg procesu tworzenia przez niego międzynarodowej sieci naukowej, analizując przy tym obiekty jego zainteresowania w Ameryce i tło polityczno-historyczne.
Wkład Alexandra von Humboldta w rozwój nauki
Alexander von Humboldt (1769–1859) był pruskim odkrywcą. Jak wielu współczesnych mu odkrywców Humboldt był również naukowcem i zwolennikiem filozofii romantycznej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AHUMSCIENCENET (Alexander von Humboldt and the globalization of science: Networks of knowledge between Germany and the United States in the 19th century) dokonano ponownej oceny życia Alexandra von Humboldta pod kątem jego wkładu w tworzenie sieci naukowych. Uważa się, że praca Humboldta była wczesnym przykładem skutecznej komunikacji międzynarodowej.

Badacze przyjrzeli się jego roli w procesie globalizacji nauki i budowy sieci wewnątrzeuropejskich oraz łączących Europę i Amerykę, a także jego osiągnięciom z różnych dziedzin. Ponadto wzięli oni pod rozwagę jego wkład w rozwój współczesnej nauki w Ameryce.

Konsorcjum zbadało powyższe kwestie z poziomu czterech projektów cząstkowych. Badacze prześledzili amerykańską korespondencję Humboldta, rekonstruując sieć jego kontaktów, oraz sposób, w jaki promował współpracę pomiędzy Prusami a Ameryką. Zespół uczestniczący w projekcie przyjrzał się zainteresowaniu Humboldta ekspansją Stanów Zjednoczonych na zachód, opierając się na jego badaniach nad hiszpańskimi archiwami kolonialnymi w Meksyku. Na koniec zbadano kontekst polityczny współpracy Humboldta z innymi odkrywcami i naukowcami.

Publikacje badawcze obejmują składającą się z pięciu rozdziałów książkę, cztery artykuły, dwie monografie w przygotowaniu oraz siedem materiałów konferencyjnych. Do prezentacji można zaliczyć siedem wykładów zaproszonych, jeden wywiad radiowy i osobistą stronę internetową. Ponadto badacze mogą poszczycić się nowymi umiejętnościami badawczymi zdobytymi dzięki zorganizowanemu w ramach projektu programowi szkoleniowemu.

Projekt umożliwił głębsze zrozumienie życia i czasów Alexandra von Humboldta, wzbogacając tym samym naszą wiedzę o współpracy badawczej i funkcjonowaniu sieci naukowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Alexander von Humboldt, AHUMSCIENCENET, sieci naukowe, współpraca badawcza
Numer rekordu: 198779 / Ostatnia aktualizacja: 2017-06-08
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę