Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EQUIPT — Wynik w skrócie

Project ID: 602270
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Badania podstawowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Opłacalne rozwiązania zwiększające efektywność polityki antynikotynowej

W ramach unijnej inicjatywy decydentom politycznym i innym kluczowym podmiotom dostarczono ukierunkowanych informacji dotyczących korzyści ekonomicznych, jakie mogą nieść ze sobą inwestycje w politykę antynikotynową prowadzoną w oparciu o wiarygodne dane naukowe.
Opłacalne rozwiązania zwiększające efektywność polityki antynikotynowej
Pomimo dostępności licznych, opłacalnych rozwiązań w zakresie walki z paleniem tytoniu, unijnym i globalnym decydentom wciąż brakowało dowodów potwierdzających nie tylko zyski finansowe, ale i inne, szeroko pojęte korzyści, jakie mogłyby nieść ze sobą działania zmierzające do ograniczenia użycia tytoniu.

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu o nazwie EQUIPT (European-study on quantifying utility of investment in protection from tobacco) zainteresowanym stronom z Europy udostępniono ułatwiające podejmowanie decyzji narzędzie, które pozwala oszacować zwrot z inwestycji (ROI) poczynionych na rzecz działań skłaniających do zaprzestania używania tytoniu.

Partnerzy projektu wykorzystali opracowane w 2012 roku w Wielkiej Brytanii narzędzie do obliczania ROI, aby wesprzeć proces decyzyjny w obrębie polityki antynikotynowej. Wspiera ono komisarzy oraz decydentów politycznych działających we władzach lokalnych i w narodowej służbie zdrowia, pomagając im podejmować decyzje dotyczące inwestycji. Ostatecznie zespół projektowy wykorzystał brytyjski model obliczania ROI w Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i w Holandii.

Przegląd dostępnej literatury, wykonanie analiz oraz przeprowadzenie wywiadów z 93 zainteresowanymi stronami ze wspomnianych czterech krajów pozwoliło zidentyfikować potrzeby lokalnych decydentów w kwestii uwzględnienia wiarygodnych danych gospodarczych w procesie decyzyjnym. Działania te pokazały również, w jaki sposób koncepcje oraz narzędzia służące do obliczania ROI mogą stanowić w nim istotne wsparcie.

Opierając się na uzyskanych wynikach, zespół uczestniczący w projekcie EQUIPT dostosował opracowane w Wielkiej Brytanii narzędzie do obliczania ROI, tak aby odzwierciedlało ono potrzeby decydentów w objętych badaniem krajach. Aby ocenić poszczególne propozycje polityki, dla stron zainteresowanych zorganizowano dwa warsztaty, w trakcie których uczestnicy wypełnili specjalne ankiety. Następnie obliczono ROI dla obecnych i przyszłych scenariuszy polityki antynikotynowej zarówno we wspomnianych czterech państwach, jak i w Wielkiej Brytanii.

Ostateczna wersja narzędzia oraz materiały pomocnicze wspierające proces jego upowszechniania zostały opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej projektu. Zawiera ona zbiór alternatywnych strategii stworzonych w oparciu o wiarygodne dane naukowe, które decydenci mogą wziąć pod uwagę i wdrożyć, aby skutecznie walczyć z paleniem tytoniu. Model narzędzia obliczającego ROI prezentuje również możliwości udoskonalenia obecnie stosowanych praktyk, aby osiągnąć rozwiązania o jeszcze wyższej skuteczności w stosunku do kosztów.

W ramach projektu EQUIPT powstało innowacyjne, wspierające proces podejmowania decyzji narzędzie, które podkreśla korzyści z inwestycji w politykę antynikotynową prowadzoną na terenie Europy w oparciu o wiarygodne dane naukowe. Ta oparta na modelu analiza ekonomiczna w kontekście zaprzestania palenia tytoniu powinna w ostatecznym rozrachunku zmniejszyć liczbę osób rozpoczynających palenie, ograniczyć zjawisko palenia tytoniu i zmniejszyć intensywność nałogu.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Tytoń, polityka antynikotynowa prowadzona w oparciu o wiarygodne dane naukowe, EQUIPT, zwrot z inwestycji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę