Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kazachowie i ich przodkowie

Zespół unijnych naukowców zbadał przywiązanie Kazachów do starożytnych tradycji szacunku do przodków. Takie tradycje stawiają tych ludzi w sprzeczności z nowoczesnym systemem, a jednocześnie są dla nich źródłem komfortu i głosu politycznego.
Kazachowie i ich przodkowie
Azja Środkowa jest zwykle postrzegana jako region nieudanych państw postradzieckich, w których rozwija się korupcja i ekstremizm islamski. Z tego powodu badania etnograficzne w tym obszarze są uważane za niezbędne do odkrycia „prawdziwej” kultury tego regionu.

W ramach finansowanego przez UE projektu DIALOGAUTHORKZSTAN (The dialogic emergence of authority: Ancestors’ shrines as healing sites in Kazakhstan) zbadano, w jaki sposób kultura przekazu ustnego pozwala na pojawienie się nowych autorytetów politycznych i autorytetów przodków. Takie autorytety kwestionują rządy autorytarne i ułatwiają zrozumienie władzy oddzielonej od państw narodowych. Autorytet przodków jest ważny dla wielu mieszkańców Azji Środkowej poszukujących pomocy społecznej i opieki duchowej. W ramach projektu badano, w jaki sposób przodkowie Kazachów prowadzą ich i pomagają w codziennym życiu.

Jeden z naukowców z UE prowadził badania terenowe w Kazachstanie, mieszkając z kazachskimi rodzinami oraz współpracując z informatorami i asystentami. Jego praca polegała na badaniu różnych kontekstów, w których prowadzono „dialog” z przodkami, takich jak błogosławieństwa domowe, pielgrzymki i cudowne historie o opiekunach w świętych miejscach. Powstał rękopis, który wyjaśnia, w jaki sposób takie formy dialogu z przodkami stanowią światopogląd całkiem inny od tego, który panuje w obecnych państwach Azji Środkowej.

Podczas ostatniej fazy projektu naukowcy zbadali rolę przodków oraz świętej geografii w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę kwestie ziemi i suwerenności w Kazachstanie. Zespół zauważył konflikt między tradycyjną duchowością opartą na naturze a zdegradowanym, postsowieckim krajobrazem. W badaniu argumentowano, że takie konflikty pokrywają się z pojęciami suwerenności kulturowej, stając się tym samym sposobem na dialog polityczny.

Naukowcy założyli stowarzyszenie badawcze na Uniwersytecie Nazarbajewa w stolicy Kazachstanu, Astanie. Współpraca polegała na stworzeniu studenckiego zespołu badawczego zajmującego się badaniami środowiska. W pracy podkreślono również rolę dialogu w budowaniu wiedzy.

Badanie umożliwiło przedstawienie świadomości środowiskowej i politycznej Kazachów z perspektywy kulturowej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Kazachstan, przodek, DIALOGAUTHORKZSTAN, pojawienie się dialogu, autorytet przodków
Numer rekordu: 198783 / Ostatnia aktualizacja: 2017-06-08
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę