Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roślinność górska w sieci

Naukowcy stworzyli internetową bazę wiedzy w celu lepszego zrozumienia bioróżnorodności roślin leczniczych występujących w Himalajach.
Roślinność górska w sieci
Rośliny z grupy Sino-Himalayan Umbelliferae są powszechnie znane jako rośliny z rodziny pietruszkowatych lub marchewkowatych. Są to zioła lecznicze wykorzystywane przez społeczności zamieszkujące należący do Chin region Himalajów i są one zagrożone wyginięciem z powodu wycinania lasów i kurczenia się siedlisk leśnych.

Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy UMBEL (E-taxonomy of Sino-Himalayan Umbelliferae (Apiaceae): Diversity, phylogeny and species modelling through new web-based tools) było zniwelowanie braków wiedzy na temat bioróżnorodności roślin z grupy Sino-Himalayan Umbelliferae. Projekt zakładał opracowanie systemu sieciowego, który umożliwi zgłębienie wiedzy na temat ewolucji górskiej roślinności Umbelliferae.

W ramach projektu UMBEL zagregowano i zaktualizowano istniejące zestawy danych na temat roślin i stworzono na ich podstawie sieciowe, wirtualne środowisko badawcze. Celem było stworzenie otwartej internetowej bazy wiedzy na temat roślin z rodziny Sino-Himalayan Umbelliferae.

Naukowcy stworzyli oprogramowanie mające na celu wdrożenie internetowych narzędzi do taksonomii do nowoczesnego oprogramowania do modelowania dystrybucji gatunków (species distribution modelling, SDM). W ramach projektu UMBEL przeprowadzono analizy taksonomiczne, filogenetyczne i SDM, wykorzystując bazę wiedzy na temat czterech alpejskich rodzajów Umbelliferae występujących w chińskim paśmie Himalajów w celu określenia ich wzorców dystrybucji.

Dzięki projektowi środowiska naukowe, jak i ogół społeczeństwa mogą skorzystać z otwartego dostępu do rzetelnej wiedzy akademickiej na temat tej zagrożonej grupy roślin.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Baza wiedzy w sieci, rośliny lecznicze, Sino-Himalayan Umbelliferae, UMBEL, internetowe narzędzia do taksonomii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę