Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roboty uczące się przez doświadczenie

Opracowano trzy nowe technologie robotyczne mające na celu zwiększenie możliwości robotów i działające na dwóch różnych platformach. Rezultaty umożliwiają poprawę dokładności i skuteczności robota.
Roboty uczące się przez doświadczenie
Robotyka przyczynia się do rozwoju przemysłu i zapewnia wsparcie w różnych dziedzinach – od pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie, po asystowanie w operacjach poszukiwawczych i ratowniczych. W ramach finansowanego przez UE projektu ITHRUI (Towards better robot manipulation: Improvement through interaction) badano, w jaki sposób można wykorzystać naukę do poprawy zdolności manipulacyjnych robota.

Roboty zazwyczaj mają zaprogramowaną niewielką wiedzę potrzebną do wykonywania zadań manipulacyjnych w środowisku ludzkim. Zespół uczestniczący w projekcie postanowił pójść o krok dalej, zwiększając możliwości uczenia się robota po rozpoczęciu jego użytkowania. Celem zespołu było w szczególności poszerzenie zdolności robota poprzez interakcje w trakcie jego okresu eksploatacji, przy bardzo małej interwencji użytkownika. Zespół zbadał również, w jaki sposób roboty mogą poprawić swoje zdolności poprzez proste formy komunikacji, takie jak spojrzenie, czy wskazywanie, które mogą umożliwić im „manipulowanie” ludźmi.

Aby sprostać tym wyzwaniom, w ramach projektu ITHRUI analizowano architekturę sterowania robota stworzoną w oparciu o paradygmat sense-model-plan-act (odczuwanie, modelowanie, planowanie, działanie) oraz wyznaczono trzy różne strategie zwiększenia możliwości robota. Udało się wykonać to na dwóch różnych platformach robotycznych: na platformie HERB na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Stanach Zjednoczonych oraz na platformie iCub na Środkowo-Wschodnim Uniwersytecie Technicznym w Turcji.

Nowe strategie mogą stanowić uzupełnienie obecnych platform robotycznych i pomóc w ich ulepszaniu w przyszłości. Zespół uczestniczący w projekcie opracował również jednolitą strategię ulepszenia interakcji człowiek-robot. Dzięki tym działaniom będzie można ulepszyć współpracujące platformy manipulacyjne robotów. Efekty mogą mieć ogromny wpływ na technologię robotyczną stosowaną w wielu różnych dziedzinach.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Roboty, technologia robotyczna, ITHRUI, sense-model-plan-act, interakcja człowiek-robot
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę