Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

I3H — Wynik w skrócie

Project ID: 632860
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Belgia
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Ośrodki innowacyjności przyspieszają rozwój cyfrowej gospodarki open source

Finansowane ze środków unijnych ośrodki innowacyjności przyspieszyły proces wdrażania platformy FIWARE jako platformy open source dla nowych usług i aplikacji internetowych.
Ośrodki innowacyjności przyspieszają rozwój cyfrowej gospodarki open source
Instytucje publiczne z całej Europy w przeważającej mierze korzystają z komercyjnego oprogramowania i usług w chmurze, i zależność ta będzie dalej rosnąć z powodu rozrastania się systemów cyfrowych i łączności na inne sfery życia, czego przykładem są Internet Rzeczy czy inteligentne miasta. Bardzo często dane są „zablokowane” we własnościowych formatach plików, a komercyjne programy i aplikacje są celowo projektowane tak, aby nie były kompatybilne z oprogramowaniem open source i programami innych firm i wymagały kosztownych własnościowych aktualizacji.

W 2011 roku Komisja Europejska przekazała 300 milionów euro na realizację programu FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership), w ramach którego opracowano platformę FIWARE – niezależną, przyszłościową, bezpłatną, otwartą infrastrukturę w chmurze ukierunkowaną na obsługę inteligentnych miast, systemów cyfrowej opieki zdrowotnej i wielu innych projektów.

Przełączenie się na platformę open source pozwoli instytucjom publicznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom zmniejszyć koszty ponoszone w związku z licencjami na oprogramowanie komercyjne, zwiększyć bezpieczeństwo danych obywateli i zmniejszyć zależność od rozwiązań bezpieczeństwa udostępnianych z opóźnieniem przez wielkie korporacje.

Przejście na platformę FIWARE i umożliwienie firmom oraz osobom prywatnym korzystania i tworzenia nowych usług opartych na tej platformie, jako części cyfrowej gospodarki open source, wymaga dużych inwestycji.

Ośrodki cyfrowych innowacji

W ramach finansowanego ze środków UE projektu I3H koordynowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Brukseli stworzono 13 ośrodków innowacyjności pracujących na platformie FIWARE.

„Staramy się, aby rozmieszczone w całej Europie ośrodki były »FIWARE aware«, co pozwoli im spełnić podstawowe wymagania open source'owej platformy FIWARE” – mówi Fabio Pianesi, dyrektor badawczy EIT-Digital. Do krajów goszczących te ośrodki należą Słowenia, Litwa, Rumunia, Estonia, Polska, Luksemburg, Francja i Portugalia oraz Niemcy i Austria.

Na początku trzyletniego projektu na otwarte zgłoszenie odpowiedziało ponad 100 firm i klastrów regionalnych z całej Europy. Jednym z kluczowych wymagań było, aby ośrodek kandydujący posiadał fizyczną lokalizację oraz, jak wyjaśnia Pianesi, „był zdolny wykazać swoją zdolność oddziaływania na lokalny ekosystem innowacji” obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, badaczy, programistów aplikacji webowych oraz ośrodki akademickie.

„Projekt I3H pomógł im stać się główną siłą napędzającą proces przekształcania platformy FIWARE w rozwiązanie oferujące innowacyjne usługi i aplikacje. W zastosowanym podejściu stage-gate wszystkie wnioski nie spełniające kryteriów zdefiniowanych dla danego etapu były odrzucane. Do końca dotarło trzynastu kandydatów, którzy stali się integralną częścią świata i społeczności FIWARE”.

Ośrodki innowacji są „pośrednikami” łączącymi programistów, przedsiębiorców i inwestorów. „W świecie open source wiele programów świetnie się rozwija dzięki poświęceniu całej społeczności programistów często pracujących oddzielnie” – twierdzi Pianesi.

Globalny zasięg

Wszystkie ośrodki, w tym berliński ośrodek FIWARE Foundation, zostaną połączone w sieć, co pomoże im poszerzyć swoją działalność na całą Europę i nawiązać kontakty z innymi społecznościami, m.in. z USA. Platforma FIWARE dotarła już do Ameryki Południowej, w tym Argentyny i Brazylii, oraz Azji – dzięki przyłączeniu się japońskiej firmy NEC do FIWARE Foundation.

Jak twierdzi Ulrich Ahle, dyrektor generalny FIWARE Foundation, już ponad 22 kraje chcą oprzeć swoje usługi cyfrowe dla obywateli na platformie FIWARE. Według niego platforma FIWARE to „siła napędowa unijnego jednolitego rynku cyfrowego”. Przykładowo „platformy IoT są zrównoważone wyłącznie, jeśli zostaną wdrożone i dostosowane w skali światowej” – mówi Ahle.

Słowa kluczowe

I3H, ICT, Fiware, open source, oprogramowanie, przetwarzanie w chmurze, Internet Rzeczy, gospodarka cyfrowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę