Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PHAROS Wynik w skrócie

Project ID: 606982
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Niemcy

Elastyczne zarządzanie w sytuacji klęski żywiołowej

Wspierani z funduszy europejskich badacze opracowali innowacyjną platformę do zarządzania sytuacjami krytycznymi, która obejmuje zasoby, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej i na lądzie, do wczesnego wykrywania zagrożeń naturalnych oraz antropogenicznych.
Elastyczne zarządzanie w sytuacji klęski żywiołowej
Obecnie stosowane narzędzia do zarządzania sytuacjami krytycznymi są specyficzne dla poszczególnych zagrożeń i nie mogą zostać wprost zaadaptowane na potrzeby zarządzania innym typem klęski. Ponadto, nadal nie wyczerpano dotychczas potencjału technologii, wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej, takich jak obserwacja Ziemi i nawigacja satelitarna.

Finansowany ze środków unijnych projekt PHAROS (Project on a multi-hazard open platform for satellite based downstream services) zapoczątkowano, aby zaspokoić potrzebę wypracowania narzędzi, pozwalających systemowo zintegrować rożne źródła informacji. Przyjęte modularne podejście projektowe pozwala liczyć na elastyczność i skalowalność.

Nowo wypracowany system ma wiele funkcjonalności, lecz pozwala również na dokładanie lub usuwaniedokładać lub usuwać elementyów systemoweych w zależności od zagrożenia. Dodatkowo, sposób jego wykorzystania można dopasować do różnorodnych struktur organizacyjnych - na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zasoby systemowe obejmują narzędzia odpowiadające pełnemu cyklowi zarządzania sytuacjami krytycznymi, poczynając od zbierania danych, ich przetwarzanie, po ich rozpowszechnianie. Obok wykrywania ryzyka i sytuacji krytycznych oraz prognozowania ewolucji klęski żywiołowej, platforma oferuje usługi wsparcia decyzyjnego i system komunikacji na potrzeby ostrzegania ludności.

Platforma PHAROS pozwala na dzielenie się informacjami pomiędzy jednostkami z różnych poziomów jurysdykcyjnych lub organizacyjnych, identyfikację ważnych danych i zapewnia narzędzia ułatwiające wymianę informacji. Funkcjonalności platformy zaprezentowano w Solsona, w Hiszpanii, w marcu 2016 r. podczas zaplanowanego pożaru.

Demonstrację przeprowadzono we współpracy z katalońskimi brygadami przeciwpożarowymi. Zdjęcia lotnicze wykonano z helikopterów i przedstawiono użytkownikom wraz z danymi satelitarnymi ze spektroradiometrów obrazujących średniej rozdzielczości (moderate-resolution imaging spectroradiometers - MODIS) w celu oceny sytuacji.

Informacje zwrotne uzyskane przez użytkowników zostały zawarte w formie zaleceń dotyczących dalszych prac nad rozwojem i wdrożeniem platformy PHAROS. Jakkolwiek pierwotnie przygotowany pod kątem scenariusza pożaru leśnego, system działań przygotowawczych ma szansę stać się platformą do zarządzania wieloma zagrożeniami.

Krótka prezentacja nowego systemu jest dostępna na stronie: tu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie sytuacjami krytycznymi, obserwacja Ziemi, projekt PHAROS, usługi wsparcia decyzyjnego, system ostrzeżeń publicznych
Numer rekordu: 198868 / Ostatnia aktualizacja: 2017-06-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę