Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

X-WALD — Wynik w skrócie

Project ID: 619236
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Badania podstawowe

Bezpieczny lot w deszczową pogodę

Wspierani finansowo z funduszy unijnych badacze zademonstrowali potencjał, jaki w sobie kryją polarymetryczne radary pokładowe przewidziane do monitowania zjawisk pogodowych i podwyższenia bezpieczeństwa lotu.
Bezpieczny lot w deszczową pogodę
W finansowanym ze środków unijnych projekcie X-WALD (Avionic X-band weather signal modelling and processing validation through real data acquisition and analysis), skoncentrowano się na weryfikacji poprawności algorytmów, służących do oceny warunków meteorologicznych, napotykanych w trakcie lotu.

Oszacowano prawidłowość działania pokładowego symulatora sygnału radarowego Cleosim w trosce o wykorzystanie potencjału radarów polarymetrycznych w lotnictwie pasażerskim. Dotychczas takie czujniki stosowano wyłącznie do celów nawigacji. W dobie dzisiejszej, mogą okazać się przydatne w wykrywaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Symulator Cleosim opracowano w ramach programu Czyste Niebo wraz z algorytmami przetwarzania sygnału radaru polarymetrycznego oraz optymalizacji trajektorii. Symulator potrafi generować scenariusze pogodowe, aby sprawdzić poprawność algorytmów.

W trakcie projektu X-WALD, badacze zebrali rzeczywiste dane w warunkach ścisłej obserwacji, aby zweryfikować jakość scenariuszy symulacji. Wybrano dwie lokalizacje na potrzeby kampanii pomiarowych: budynek Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) w Roma Tor Vergata we Włoszech oraz niewielkie lotnisko, znajdujące się w pobliżu miasteczka Apeldoorn w Holandii.

Wstępne badania pokładowe przeprowadzono przy dobrych warunkach pogodowych, aby zapewnić prawidłowe działanie radaru polarymetrycznego, pracującego w paśmie X. Nieustannie kontrolowano warunki pogodowe w poszukiwaniu odpowiedniego opadu deszczowego, zarówno konwekcyjnego, jak i z chmur warstwowych.

Zebrane pomiary skojarzono z danymi uzupełniającymi, pochodzącymi z naziemnych radarów polarymetrycznych, jak również czujników meteorologicznych, aby upewnić się o prawidłowości wyników analizy danych. Unikatowość wykonanych pomiarów zadecydowała o wartości dodanej projektu X-WALD.

Co istotne, istniejący symulator sygnału radaru polarymetrycznego poddano intensywnym testom, zweryfikowano jego pracę i dopracowano. Dzisiaj, symulator stanowi wartościowe narzędzie w rękach inżynierów projektujących polarymetryczny radar pogodowy do pasażerskich i wojskowych statków lotniczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Radar polarymetryczny, bezpieczeństwo lotu, projekt X-WALD, Cleosim, Czyste Niebo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę