Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważony rozwój społeczny w kompaktowych dzielnicach

Wspierani z funduszy unijnych badacze zbadali, w jaki sposób kompaktowa forma miejska może promować zrównoważony rozwój społeczny w dzielnicach o charakterze przejściowym w miastach stojących przed wyzwaniami społecznymi i kulturowymi. Wyniki analizy pozwolą na usprawnienie strategii zarządzania przestrzenią dzielnic i zasad ich projektowania.
Zrównoważony rozwój społeczny w kompaktowych dzielnicach
Wspierani z funduszy unijnych badacze zbadali, w jaki sposób kompaktowa forma miejska może promować zrównoważony rozwój społeczny w dzielnicach o charakterze przejściowym w miastach stojących przed wyzwaniami społecznymi i kulturowymi. Wyniki analizy pozwolą na usprawnienie strategii zarządzania przestrzenią dzielnic i zasad ich projektowania.

Przedmiotem projektu COMPACTABILITY (Contribution of compact neighbourhoods to social sustainability) był zrównoważony rozwój kompaktowych dzielnic w badaniu czterech studiach przypadku dotyczących dzielnic w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Podstawowe pytania badawcze ogniskowały się wokół: kluczowych właściwościach kompaktowej dzielnicy i zrównoważonego rozwoju społecznego, pomiaru wskaźników i ich wzajemnych powiązań.

Badacze zebrali dane dotyczące dwóch dzielnic w Berlinie (Klausenerplatz i Samariterkiez) i dwóch dzielnic w Londynie (Kilburn i Bethnal Green). Trzy podstawowe zagadnienie dotyczyły formy miejskiej, aktywności społecznej i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Analiza formy miejskiej dostarczyła wiedzy na temat podstawowych cech przestrzeni dzielnicy. Mapowanie aktywności społecznej dostarczyło wglądu we wzorce przestrzenne, płci i wieku kształtujące aktywność społeczną w przestrzeni publicznej dzielnic. W odniesieniu do trzeciego zagadnienia, różnorodne analizy pozwoliły na zapoznanie się z zapatrywaniami mieszkańców i ich oceną poszczególnych aspektów zrównoważonego rozwoju społecznego.

Wszystkie cztery przypadki wykazują znaczne zróżnicowanie w zakresie formy miejskiej. Przykładowo, niemieckie dzielnice cechują się większą gęstością zaludnienia i wyższym stopniem różnorodności wykorzystania terenu aniżeli brytyjskie.

Przemieszczenie się było zdecydowanie dominującą aktywnością we wszystkich czterech przypadkach. Nie odnotowano istotnych różnic dystrybucji aktywności w przestrzeni dzielnicy pomiędzy płciami, jednak w projekcie COMPACTABILITY wykryto znaczne zróżnicowanie wiekowe: osoby starsze i nastolatki w najmniejszym stopniu korzystają z przestrzeni dzielnicy w porównaniu z dorosłymi.

Podstawowe obiekty użyteczności miejskiej są łatwo dostępne we wszystkich dzielnicach objętych badaniem. Przemieszczanie się pieszo oraz na rowerze były dwoma najczęstszymi środkami lokomocji, kolejne czynniki dotyczyły bezpieczeństwa i jakości lokalizacji domu.

Wskaźniki i powiązane miary wyceniono w skali od 0 do 200, dzięki czemu uzyskano wartość „zrównoważonego rozwoju społecznego” dla każdej dzielnicy. Cieszący się wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju społecznego wynoszącym 128,40, Klausenerplatz okazał się dzielnicą w najwyższym stopniu wykazującą zrównoważony rozwój społeczny, z plasującymi się na kolejnych miejscach Kilburn (122,02), Samariterkiez (121,53) i Bethnal Green (119,84).

Wyniki projektu COMPACTABILITY rzucają światło na różnorodne aspekty życia w danej dzielnicy. Wysiłki badawcze pozwoliły sformułować praktyczne wytyczne dla promocji zrównoważonego rozwoju społecznego w skali dzielnic.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Forma miejska, aktywność społeczna, zrównoważony rozwój społeczny, kompaktowe dzielnice, projekt COMPACTABILITY
Numer rekordu: 198877 / Ostatnia aktualizacja: 2017-06-16
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę