Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe badania nad mechanizmami powstawania dżetów astrofizycznych

Finansowani ze środków UE naukowcy zbadali niepoznane dotąd zjawiska powstawania dżetów astrofizycznych i zwiększania się ich energii.
Nowe badania nad mechanizmami powstawania dżetów astrofizycznych
Dżety astrofizyczne to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk w naszym wszechświecie. Z centrów kompaktowych obiektów, takich jak czarne dziury, gwiazdy neutronowe czy pulsary, emitowane są strumienie zjonizowanej materii w postaci rozszerzającej się wiązki. Po osiągnieciu prędkości światła dżety astrofizyczne zmieniają się w dżety relatywistyczne.

Zjawisko powstawania dżetów astrofizycznych nie zostało jeszcze dokładnie poznane, jednak zakłada się, że jest ono powiązane z dyskami akrecyjnymi. W ramach finansowanego z funduszy UE projektu MULTIFAST (Variability in relativistic jets: Τhe fastest time scales at all wavelengths) naukowcy zbadali wzajemne oddziaływania między dżetami a dyskami akrecyjnymi.

Zespół skupił się na analizie danych z obserwacji dżetów relatywistycznych w szerokim zakresie długości fal. Jak dotąd przeprowadzono analizę szeregów czasowych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego oraz opracowano kod numeryczny do modelowania emisji o zmiennych długościach fal.

Podczas badania dokonano wielu ważnych odkryć. Po pierwsze zaobserwowano swoiste oscylacje quasi okresowe podczerwonego zakresu widma o częstotliwości równej połowie częstotliwości występującego jednocześnie promieniowania rentgenowskiego. Pozwoliło to lepiej poznać geometrię przepływu akrecyjnego. Naukowcy opisali również oscylacje quasi okresowe podczerwonego zakresu widma dżetu relatywistycznego w pierwszej subsekundzie oraz nowe właściwości w zakresie zwiększania temperatury dżetu. Przeprowadzono również szczegółowe badania strumieni promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego.

Uczestnicy projektu MULTIFAST, przy współpracy z innymi naukowcami z całego świata, dokonali znacznych postępów w badaniach nad powstawaniem dżetów astrofizycznych. Zespół instytutu przyjmującego składał się z jednego doktora i dwóch studentów studiów magisterskich. Główny badacz projektu został zatrudniony na etat.

Projekt MULTIFAST, poprzez obserwację zmian widma emisyjnego dżetów, pozwolił lepiej zrozumieć zjawiska akrecji w bardzo gęstych gwiazdach oraz powstawania dżetów relatywistycznych. Wyniki projektu opublikowano w wielu czasopismach naukowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Dżety astrofizyczne, dżety relatywistyczne, MULTIFAST, dyski akrecyjne, oscylacja quasi okresowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę