Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HyTEC — Wynik w skrócie

Project ID: 278727
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Przyszłość pojazdów wodorowych i stacji uzupełniania wodoru w Europie

Aby wspierać rozwój transportu wodorowego w Europie, w ramach inicjatywy UE poszerzono istniejącą europejską sieć demonstracyjnych stacji transportu wodorowego o punkty w Danii i Wielkiej Brytanii. Są to dwa najbardziej obiecujące rynki, jeśli chodzi o ogniwa wodorowe i paliwowe.
Przyszłość pojazdów wodorowych i stacji uzupełniania wodoru w Europie
W ramach finansowanego przez UE projektu HYTEC (Hydrogen transport in European cities) w Kopenhadze i Londynie powstały centra wdrożeniowe pojazdów osobowych z napędem wodorowym, dzięki czemu te dwa miasta stały się pionierami niskoemisyjnego transportu wodorowego w Europie.

Łącznie wprowadzono do ruchu między tymi dwoma miastami 30 napędzanych wodorem samochodów osobowych, taksówek i skuterów. Na trasie powstały też nowe stacje uzupełniania wodoru. Project HYTEC połączył także nowe i istniejące projekty prezentacji samochodów z ogniwami paliwowymi w Europie, takie jak mała flota samochodów osobowych w Oslo w Norwegii, kontynuując wdrażanie pojazdów wodorowych w tej lokalizacji.

Zespół uczestniczący w projekcie HYTEC zgromadził i przeanalizował dane operacyjne z pojazdów i stacji uzupełniania paliwa wodorowego. Analiza cyklu życia pojazdów i infrastruktury umożliwiła lepsze poznanie ogólnego wpływu wdrożonej technologii na środowisko. Przeprowadzono również wywiady z użytkownikami końcowymi pojazdów i innymi zainteresowanymi stronami.

Partnerzy projektu przeprowadzili program demonstracyjny, który szczególnie dotyczył problemu przekształcenia pojazdów wodorowych na w pełni certyfikowane pojazdy, przy jednoczesnym zapewnieniu ich konkurencyjności na rynku. Zaproponowano nowe strategiczne zalecenia dotyczące dalszych działań w zakresie wprowadzania transportu wodorowego w obydwu centrach i określono dalsze kroki w kierunku komercjalizacji.

Dzięki utworzeniu sieci uzupełniania wodoru w Kopenhadze i Londynie projekt HYTEC zapoczątkował trwałą współpracę obu miast wspierającą wdrażanie pojazdów wodorowych na rynek i promującą przyszłe działania demonstracyjne z tym związane. Projekt przyczynił się również do poszerzenia wiedzy na temat transportu wodorowego, a jego rezultaty pomogą w opracowywaniu planów wprowadzenia pojazdów wodorowych i centrów uzupełniania wodoru w innych miejscach w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pojazdy wodorowe, transport wodorowy, HYTEC, zasilanie wodorem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę