Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SO-PC-PRO — Wynik w skrócie

Project ID: 609190
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Austria
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Innowacyjne metody i narzędzia ułatwiające zwiększenie zaangażowania i podmiotowości pracowników w firmach produkcyjnych

Europejski przemysł produkcyjny w obliczu wyzwań wynikających z coraz bardziej złożonego i dynamicznego środowiska pracy często zaniedbuje fakt, iż w centrum wszystkich działań stoją ludzie. Inicjatywa UE pomogła dostosować cele biznesowe do potrzeb ludzi.
Innowacyjne metody i narzędzia ułatwiające zwiększenie zaangażowania i podmiotowości pracowników w firmach produkcyjnych
Zadowolenie pracowników, motywacja i wzmocnienie podmiotowości uznano za główne czynniki wpływające na dobry stan i siłę organizacji. Jednakże czynniki te często przegrywają w konfrontacji z ważniejszymi celami finansowymi, takimi jak redukcja kosztów, czy zwiększanie wydajności.

Celem finansowanego ze środków UE projektu SO-PC-PRO (Subject-orientation for people-centred production) było wprowadzenie rozwiązań w zakresie holistycznego projektowania i zarządzania miejscami pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W celu opracowania nowego zestawu technologii opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, które będą wspierać miejsca pracy zorientowane na wzmocnienie podmiotowości, zespół uczestniczący w projekcie SO-PC-PRO po raz pierwszy wdrożył metodologię podmiotowego zarządzania procesem do procesów modelowania i interakcji w branży produkcyjnej. Zgodnie z tą metodologią przedsiębiorstwa produkcyjne to złożone socjotechniczne systemy, w których ludzie, procesy i maszyny współdziałają między sobą w sposób elastyczny.

Partnerzy projektu opracowali metody i narzędzia służące do analizy i ulepszania procesów wspierających projektowanie miejsc pracy, w których człowiek jest w centrum uwagi. Opracowali metodologię ulepszania miejsc pracy, w pełni skoncentrowaną na ludziach, która bierze pod uwagę pełny kontekst pracy.

Naukowcy opracowali również metodę i narzędzie wspierające bezproblemowe zarządzanie procesami. Te wszystkie działanie sprzyjają zbliżeniu praktyk produkcyjnych i biznesowych, a co za tym idzie, elastycznemu współdziałaniu ludzi, procesów, czujników i maszyn.

W ramach projektu SO-PC-PRO udało się zbudować nowe interakcje pomiędzy człowiekiem i maszyną, które zapewniają większy poziom autonomii pracowników. Projekt umożliwił również pracownikom reorganizację swoich miejsc pracy przy użyciu intuicyjnych metod projektowania i narzędzi do współpracy. Pozwolił również na bezproblemowe wdrożenie procedur produkcyjnych i biznesowych mających na celu stworzenie bardziej adaptowalnych miejsc pracy w całej organizacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przedsiębiorstwa produkcyjne, SO-PC-PRO, produkcja skupiająca się na ludziach, miejsca pracy, podmiotowe zarządzanie procesem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę