Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WASTECOSMART — Wynik w skrócie

Project ID: 319969
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Społeczeństwo

Strategie zintegrowanej gospodarki odpadami w Europie

Optymalizacja zintegrowanej gospodarki odpadami to jeden z głównych problemów wielu europejskich regionów. W ramach finansowanej z funduszy UE inicjatywy zbadano nową metodę opartą na podejściu holistycznym.
Strategie zintegrowanej gospodarki odpadami w Europie
Innowacyjne gospodarowanie odpadami będzie odgrywało dużą rolę w budowaniu zrównoważonego społeczeństwa, jeśli kluczowe podmioty będą działały wspólnie, a nie w odosobnieniu. Tylko dzięki współpracy możemy stworzyć nowe modele biznesowe i środki zachęcające, które przyczynią się do maksymalizacji wartości odpadów, co doprowadzi do rozszerzenia i stabilizacji rynków produktów i materiałów wytworzonych z odpadów.

Celem finansowanego przez UE projektu WASTECOSMART (Optimisation of integrated solid waste management strategies for the maximisation of resource efficiency) było rozwiązanie problemu rosnącej ilości odpadów w Europie poprzez określenie strategii mających na celu maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów.

Partnerzy projektu zwiększyli możliwości związane z tworzeniem innowacji w regionalnych klastrach badawczych poprzez współpracę, badania i rozwój technologiczny w sektorze gospodarki odpadami. W inicjatywie uczestniczyło łącznie sześć europejskich regionów badawczych zaangażowanych we współpracę określaną jako „potrójna helisa” (przedstawiciele ze świata nauki, biznesu i sektora władzy publicznej). Następnie współpraca została wzmocniona dzięki mentoringowi słabiej rozwiniętych regionów.

Zespół stworzył wspólny plan działania (ang. joint action plan, JAP) w celu zwiększenia wydajności w sektorze zarządzania odpadami i ustalił wspólne strategie przyszłej działalności badawczej opartej na współpracy. Ponadto przyjął system wspomagania decyzji dla podmiotów zainteresowanych, udostępnił studia przypadków i najlepsze praktyki dotyczące zoptymalizowanej gospodarki odpadami i rozpoczął realizację programów pilotażowych we wszystkich regionach uczestniczących w projekcie.

Ustanowiono również nowe sieci współpracy interdyscyplinarnej na poziomie ponadregionalnym zarówno w Europie, jak i w innych krajach partnerskich – Brazylii, Indiach i Republice Południowej Afryki. Wszyscy uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie tematami poruszanymi w projekcie, w szczególności wymogami prawnymi związanymi z wdrażaniem dyrektywy UE w sprawie odpadów oraz pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu WASTECOSMART promowano współpracę z klastrami badawczymi zajmującymi się gospodarką odpadami i określono potrzeby tego sektora w zakresie innowacji i współpracy regionalnej. Nie zapomniano również o wsparciu słabiej rozwiniętych regionów w celu stworzenia możliwości biznesowych w dziedzinie gospodarki odpadami na rynkach międzynarodowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zintegrowana gospodarka odpadami, zrównoważone społeczeństwo, WASTECOSMART, klaster badawczy, wspólny plan działania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę