Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Początki obwodów neuronalnych w mózgu

Zrozumienie sposobu, w jaki obwody neuronalne wpływają na funkcjonowanie mózgu pozostaje jednym z największych wyzwań neuronauki. W ramach europejskiego projektu przeanalizowano mechanizmy tworzenia się warstw komórek w korze mózgowej.
Początki obwodów neuronalnych w mózgu
Zewnętrzna część mózgu, kora mózgowa, jest odpowiedzialna za wiele funkcji, takich jak pamięć, skupienie uwagi i język. Obwody neuronalne wewnątrz kory mózgowej składają się z pobudzających glutamatergicznych komórek piramidowych oraz hamujących interneuronów. Deficyty w interneuronach wydają się leżeć u podstaw różnych zaburzeń neurorozwojowych i psychiatrycznych, ale obecna wiedza na temat mechanizmów kontrolujących ich dokładną integrację z obwodami korowymi pozostaje ograniczona.

W ramach finansowanego przez UE projektu INTRACORT (Cellular and molecular mechanisms controlling the integration of CGE interneurons into cortical circuits) określono mechanizmy pośredniczące w przydzielaniu interneuronów do obwodów kory mózgowej. Naukowcy skupili się na ogonowych komórkach mózgowych wzgórza (ang. caudal ganglionic eminence, CGE) – strukturze korowej embrionu, która odpowiada za migrację neuronów w różnych punktach czasowych podczas rozwoju zarodka.

Wczesne interneurony CGE zasiedliły głębokie warstwy kory mózgowej, podczas gdy interneurony wytworzone po okresie E15.5, czyli po pierwszym tygodniu po porodzie, wykazały preferencje do zagnieżdżania się w wierzchnich warstwach kory. W celu zbadania, czy przyśrodkowe komórki zwojowe wzgórza (ang. medial ganglionic eminence, MGE) miały wpływ na rozmieszczenie interneuronów CGE, naukowcy przeprowadzili badanie na myszach z defektami w interneuronach MGE. Zaobserwowali, że nieprawidłowy rozwój interneuronów MGE spowodował zwiększenie poziomu interneuronów CGE w warstwach głębokich.

W innej części projektu skupiono się na podtypie interneuronów CGE identyfikowanym poprzez ekspresję wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP). Aby zidentyfikować mechanizm, który odpowiada za tworzenie warstw tych komórek w korze mózgowej, naukowcy wyizolowali te komórki w różnych stadiach pourodzeniowych i wykonali profilowanie ekspresji genów. Trwa selekcja kluczowych genów w tym procesie.

Podsumowując, badania te umożliwią rozszyfrowanie mechanizmów leżących u podstaw precyzyjnej integracji interneuronów CGE w obwodach korowych. Biorąc pod uwagę wkład tych interneuronów w etiologię niektórych zaburzeń neurorozwojowych i psychiatrycznych, informacje uzyskane dzięki projektowi INTRACORT będą miały ważne znaczenie kliniczne. Zrozumienie etiologii tych zaburzeń przyczyni się do rozwoju badań nad nowatorskimi interwencjami terapeutycznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kora mózgowa, interneuron, INTRACORT, ogonowe komórki mózgowe wzgórza, VIP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę