Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AhEAD — Wynik w skrócie

Project ID: 632453
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Przemysł

Bezpieczne, ekologiczne ścieżki lotu, unikające złej pogody

Radar meteorologiczny może ostrzec pilotów i nawigatorów o złych warunkach pogodowych i zagrożeniach w powietrzu, na przykład o chmurach pyłu wulkanicznego, co pozwala na przyjęcie bardziej odpowiedniej ścieżki lotu. Finansowani ze środków UE naukowcy zbadali zastosowanie anten polarymetrycznych w radarach.
Bezpieczne, ekologiczne ścieżki lotu, unikające złej pogody
Podwójnie spolaryzowane radary meteorologiczne zapewniają wyjątkową dokładność i wszechstronność. Charakteryzują się lepszą zdolnością do wykrywania tornad i oblodzenia, a także przewidywania deszczu, rodzaju opadów i tworzenia się chmur. To z kolei umożliwia lepsze zarządzanie ścieżkami lotu.

W przypadku powietrznych systemów radarowych obowiązują dużo bardziej rygorystyczne przepisy niż w przypadku ich naziemnych odpowiedników, zwłaszcza, jeśli chodzi o anteny. Ponadto działanie podwójnej polaryzacji zademonstrowano w przypadku innych radarów, a nie w przypadku montażu na dziobie samolotu, który jest ograniczony bardzo surowymi wymogami.

Antena jest jednym z najważniejszych elementów polarymetrycznych radarów meteorologicznych stosowanych w awionice. Celem projektu AHEAD (Advanced design and testing of a polarimetric X-band antenna for avionic weather radar) było zbadanie możliwości zastosowania anteny polarymetrycznej w radarze meteorologicznym wykorzystywanym w lotnictwie.

Rozważano kilka technologii i ostatecznie zdecydowano się na antenę drukowaną. Charakteryzuje się ona niewielką masą, niskim kosztem, wysoką elastycznością i modułowością, a także jest wytwarzana w dobrze rozwiniętym procesie produkcji. Ponadto rozwiązanie to zapewnia wysoki stopień integracji z systemem, duży wybór wysokiej jakości materiałów do konstrukcji anteny o wysokiej wydajności oraz wysoką sprawność elektryczną. Dzięki zastosowanej technologii obwodu drukowanego taka konstrukcja charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i masą oraz dużą mocą.

Partnerzy projektu stworzyli polarymetryczną antenę radarową działającą w paśmie X, która umożliwia określenie charakterystyki pogodowej. Zatwierdzenie konstrukcji anteny wymagało przyjęcia dwóch różnych metod. W pierwszej kolejności przeanalizowano i wykazano ogólną wydajność anteny za pomocą symulacji numerycznej. Drugim etapem było przetestowanie wydajności prototypu poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów w celu potwierdzenia prawidłowości konstrukcji. Na koniec opracowano strategie technologiczne związane z pełnym wdrożeniem urządzenia.

Dzięki projektowi AHEAD możliwe jest stworzenie najnowocześniejszego systemu wykrywania zagrożeń pogodowych dla lotnictwa, który pozwoli na ulepszenie ścieżek lotu poprzez unikanie niebezpiecznych warunków pogodowych i pyłu wulkanicznego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zużycia paliwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Radar meteorologiczny, antena, podwójna polaryzacja, AHEAD, pasmo X
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę