Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

LAB@FUTURE Streszczenie raportu

Project ID: IST-2001-34204
Źródło dofinansowania: FP5-IST
Kraj: Germany

HyperBond interface for coupling real and virtual phenomena (air pressure, electric potential)

The HyperBond Tool realizes a tight coupling between physical and virtual phenomena. HyperBonds are bridging the gap between reality and virtuality by transmitting physical phenomena (air pressure, electric potential) from one side to the other and vice versa. They follow the theory of Bond Graphs, which provides a unified view on different systems using the notion of effort and flow.

Powiązane informacje

Reported by

UNIVERSITAET BREMEN - FORSCHUNGSZENTRUM ARBEIT, UMWELT, TECHNIK (ARTEC)
BIBLIOTHEKSTRASSE 1Postfach 33 04 40
28359 BREMEN
Germany
See on map
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę