Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

PARMENIDES Streszczenie raportu

Project ID: IST-2001-39023
Źródło dofinansowania: FP5-IST
Kraj: Germany

Evaluation methods for unsupervised ontology learning

Preliminary result in the direction of ontology evaluation methodologies in the particular area of semi-automated unsupervised ontology learning with data mining methods.

Kontakt

Myra SPILIOPOULOU, (Head of Research Group ĜKnowledge Management and Discoveryĝ)
Tel.: +49-391-6718967
Faks: +49-391-6718110
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę