Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

VOCALIST — Wynik w skrócie

Project ID: FIKS-CT-2000-00090
Źródło dofinansowania: FP5-EAECTP C
Kraj: Niemcy

Modelowanie odkształcania i naprężeń w reaktorach jądrowych

Badania miały na celu zmniejszenie rozbieżności między teorią i praktyką w zakresie wytrzymałości elementów stosowanych w reaktorach jądrowych.
Modelowanie odkształcania i naprężeń w reaktorach jądrowych
Głównym zagadnieniem w kontekście działania reaktorów jądrowych pozostaje bezpieczeństwo. Prawidłowa ocena ryzyka uszkodzenia elementów jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem. W przeszłości przeprowadzano już rozległe badania, ale ciągle istnieją luki w uzyskanej wiedzy.

W ramach projektu VOCALIST szczegółowo przebadano niebezpieczeństwo wywoływania znaczących uszkodzeń przez małe pęknięcia. Firma Areva ANP GmbH z Niemiec, będąca ekspertem w zakresie technologii jądrowych, nadzorowała odpowiednie doświadczenia laboratoryjne i modelowane.

Firma Areva użyła specjalnych elementów, takich jak zginane trójpunktowo, wstępnie pęknięte próbki typu Charpy V i CT, a także pręty ze szczerbami, do zbadania wpływu naprężeń i odkształceń w laboratorium. Następnie zastosowano procedurę mapowania w celu uzyskania danych koniecznych do skalibrowania modeli matematycznych opisujących powstawanie i powiększanie pęknięć.

Aby uwzględnić pełen zakres zachowań kruchych i plastycznych, firma Areva wykorzystała trzy modele: Weibulla, Beremina i Rouselliera. Mimo że modele nie były zgodne we wszystkich sytuacjach, ogólnie wyniki były zachęcające w odniesieniu do działania modelu.

Wyniki projektu VOCALIST można zastosować do rozwiązania problemów bezpieczeństwa związanych ze starzejącymi się reaktorami jądrowymi w Europie, a także z następnym pokoleniem reaktorów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę